| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Wiadomości > Zamawiający i wykonawca nie mogą dowolnie modyfikować wiążącego ich kontraktu

Zamawiający i wykonawca nie mogą dowolnie modyfikować wiążącego ich kontraktu

Zmiany treści umów w sprawie zamówienia publicznego są, co do zasady, zakazane. Jednocześnie Prawo zamówień publicznych wskazuje okoliczności, których wystąpienie pozwala na modyfikację takich kontraktów. Zmiany w umowach wprowadzone niezgodnie z przepisami są nieważne. Ponadto zamawiający, wprowadzając zmiany do umów w sprawie zamówień publicznych, naraża się na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych. Przesądza o tym treść art. 17 ust. 6 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: u.n.d.f.p.). Przepis ten nie penalizuje dokonania jakichkolwiek zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jedynie takie, które naruszają przepisy o zamówieniach publicznych.

Dlatego też naruszenie, o którym mowa, należy odczytywać w powiązaniu z art. 144 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Przepis ten stanowi, że zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Przepis ten wymienia także okoliczności, których wystąpienie powoduje dopuszczalność modyfikowania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wśród przesłanek zawartych w art. 144 ust. 1 Pzp dotyczących zmiany umowy wymaga się wykazania, czy zmiany są istotne, czy są nieistotne.

Legislator nie określił w przepisach, jaka zmiana umowy posiada cechę zmiany o charakterze istotnym. Bez wątpienia jednak zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia powinna być uznana za istotną, jeżeli wprowadza warunki, które - gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia - dopuszczałyby do udziału w postępowaniu inne podmioty niż te, które oferty złożyły. Zmiana terminu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego należy do kategorii istotnych zmian jej warunków. Dla oceny, czy dana zmiana umowy o zamówienie publiczne ma charakter istotny, bardzo ważna jest zatem recenzja jej wpływu na warunki konkurencji w danym postępowaniu. Stanowisko takie potwierdza orzecznictwo Głównej Komisji Orzekającej (dalej: GKO). Przykładowo przytoczyć można orzeczenie GKO z 22 lutego 2016 r. (zn. BDF1.4800.161.2015), w którym czytamy, że "cywilistyczny podział elementów treści czynności prawnych na istotne (essentialia oraz accidentalia negotii) i nieistotne (naturalia negotii) nie przystaje do istotności postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp. Generalnie należy uznać, iż istotne zmiany wszystkich postanowień umowy, zarówno przedmiotowo, jak i podmiotowo istotnych, są względnie zakazane na gruncie art. 144 ust. 1 Pzp. Wyznacznikiem istotności zmiany pozostaje, z jednej strony, jej ewentualny wpływ na krąg wykonawców, którzy ubiegaliby się o dane zamówienie, a z drugiej strony - na wynik postępowania i określone przez wykonawcę wynagrodzenie".

Tym samym niewątpliwie zmiana umowy w zakresie terminu realizacji jej przedmiotu należy do kategorii istotnych zmian warunków umowy. A to dlatego, że na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ustalenie terminu wykonania przedmiotu umowy ma istotny wpływ na krąg wykonawców ubiegających się o zamówienie. Termin realizacji zamówienia, wskazany w ogłoszeniu o przetargu, może mieć zatem wpływ na zachowanie konkurencji.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Sektor publiczny cały artykuł:

Zamawiający i wykonawca nie mogą dowolnie modyfikować wiążącego ich kontraktu

W artykule wyjaśniono kiedy treść umowy można modyfikować.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »