REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wzór wniosku o bon 2500 zł na laptop dla nauczyciela. Podaj email i numer telefonu. Przyjdą na nie kody [10 października 2023 r.]

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
Wzór wniosku o bon 2500 zł na laptop dla nauczyciela
Wzór wniosku o bon 2500 zł na laptop dla nauczyciela
Infor.pl

REKLAMA

REKLAMA

Nauczyciele muszą złożyć wniosek o wydanie bonu 2500 zł. W artykule dwa wzory wniosku - 1) wersja opracowana przez Infor.pl i 2) przykładowy wniosek Ministerstwa Cyfryzacji. UWAGA! Dołączamy do wniosku plik w Excelu.

Aktualizacja artykułu! Na końcu artykułu pełna instrukcja Ministerstwa Cyfryzacji co do wniosków o bon 2500 zł

REKLAMA

Pierwotna treść artykułu:

Wniosek nie ma wzoru urzędowego. Ustawa wskazuje jedynie obligatoryjne elementy wniosku. Można go sporządzić własnoręcznie, o ile zawiera elementy wskazane w przepisach USTAWY z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Wzór wniosku o bon 2500 zł na laptop dla nauczyciela [Infor.pl]

Art. 15 ustawy stanowi: 

Nauczyciel ujęty w grupie nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2, w celu otrzymania bonu składa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, wniosek do organu prowadzącego szkołę, zawierający imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia jego wskazania w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2.

Mamy więc cztery dane identyfikacyjne nauczyciela: (imiona) i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ustawa nie wymaga podawania adresu zamieszkania nauczyciela, gdyż w sprawie nie jest wydawana żadna decyzja o przyznaniu bonu - nie są więc wysyłane żadne pisma urzędowe na ten adres. Za to kluczowe są numer telefony i email - przyjdą na nie kody pozwalające na zakup komputera:

 1. Kod potwierdzający przyznanie bonu jest przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 20 ust. 1, na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej nauczyciela. 
 2. Dokonanie płatności za pomocą bonu następuje także z wykorzystaniem ww. systemu. Potwierdzenie płatności następuje po wprowadzeniu w systemie kodu przekazanego na numer telefonu komórkowego nauczyciela.


 

17 października 2023 r.

Składa:

Paweł Mańczyk

PESEL, nr telefonu, adres email

Wniosek do organu prowadzącego szkołę 

………………………………………….

Za pośrednictwem dyrektora szkoły

……………………………………………………………

Wniosek o bon 2500 zł na laptop dla nauczyciela

Jako nauczyciel ujęty w grupie nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, składam wniosek  w celu otrzymania bonu 2500 zł uprawniającego do zakupu laptopa.
 

Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku:

1) nie pozostaję w stanie nieczynnym, nie przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;

2) nie jestem zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

3) nie przebywam na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;

4) nie jestem urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854). 

Jestem świadomy /a złożenia odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Paweł Mańczyk

Wzór wniosku o bon 2500 zł w formacie Word [Infor.pl]

wzór wniosku, bon 2500 zł, Infor.pl

 

Dlaczego we wniosku umieszczono oświadczenie?

Przepisy nie wymagają tego elementu.  Wprowadzają jednak taki wymóg dla szkół:

Organ prowadzący szkołę nie składa wniosku o bon, jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku:

1) nie pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;

2) jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

3) przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;

4) jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).

Zaproponowany wzór wniosku z oświadczeniem po prostu ułatwia dyrektorom szkół pracę.

Pamiętajmy, że organ prowadzący szkołę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku przez nauczyciela, składa jeden wniosek dla wszystkich nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu w systemie teleinformatycznym.

Wzór wniosku o bon 2500 zł na laptop dla nauczyciela [wzór Ministerstwa Cyfryzacji]

..............................................................

Miejscowość, data

Wniosek  w celu otrzymania bonu na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego w ramach programu Laptop dla Nauczyciela

Ja ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Imię i Nazwisko)

 

wnioskuję o przyznanie mi bonu na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego w ramach programu Laptop dla Nauczyciela. 

 

W załączeniu przekazuję uzupełnioną tabelę z danymi określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

 

Oświadczam, że nie otrzymałem/ am laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych.
 

Jestem świadomy /a złożenia odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 

Ponadto, oświadczam, że 

 1. nie pozostaję w stanie nieczynnym, przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia; 
 2. nie jestem zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; 
 3. nie przebywam na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni; 
 4. nie jestem urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).

Załącznik 1. – tabela excel

Uwaga! MC wymaga dodanie do wniosku tabeli w excelu. 

Załącznik - tabela wraz z instrukcją jej uzupełnienia -  jest dostępny https://www.gov.pl/web/laptop-dla-nauczyciela/dla-szkol-i-nauczycieli 

Wzór wniosku o bon 2500 zł na laptop dla nauczyciela w Word [wzór Ministerstwa Cyfryzacji]

wniosek laptop - MC

 

Terminy składania wniosków o bon 2500 zł na laptop - od 10 X 2023 r.

Termin na złożenie przez uprawnionego nauczyciela albo pracownika pedagogicznego wniosku w celu otrzymania bonu wynosi 30 dni od dnia:

1) 10 października 2023 r. – dla wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych (grupa 1);

2) 11 października 2023 r. – dla wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych (grupa 2);

REKLAMA

3) 12 października 2023 r. – dla wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także  w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystyczne (grupa 3)j;

4) 13 października 2023 r. – dla innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także  niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanych do klas IV–VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych lub klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych a także niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej (grupa 4).

Wniosek składają nauczyciele klas IV-VIII i pracownicy pedagogiczni związani z tymi klasami

Na dziś nie mają możliwości otrzymania bonu nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych i wszyscy nauczyciele szkół ponadpodstawowych. Więcej na ten temat w poniższym artykule:

UWAGA! Bonu 2500 zł na laptop nie dostaną nauczyciele klas I-III szkół podstawowych. I liceów, techników i szkół zawodowych. Bon tylko dla nauczycieli klas IV-VIII

Inne artykuły Infor.pl o bonie 2500 zł:

Pełna instrukcja Ministerstwa Cyfryzacji co do wniosków o bon 2500 zł

Jak to działa?

 • Wszyscy uprawnieni nauczyciele mogą już teraz składać wnioski do dyrektorów szkół – wniosek musi zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego wnioskującego. Te dane, każdy nauczyciel powinien wpisać do tabeli (załącznik nr 1 do wniosku) i przesłać w wersji edytowalnej z wypełnionym wnioskiem do dyrektora szkoły. Przykładowy wniosek i załącznik nr 1 do wniosku dostępne są TUTAJ.
 • Dyrektorzy szkół przekazują do organów prowadzących szkoły tabelę z danymi nauczycieli, którzy są uprawnieni i wnioskowali o bon. Tabelę, którą dyrektor szkoły powinien uzupełnić i przesłać do OPS w niezmienionym formacie, znajdziecie TUTAJ (załącznik nr 1 do wniosku).   
 • Instrukcja dla nauczycieli i dyrektorów, jak złożyć wniosek o wydanie bonu na zakup laptopa, dostępna jest TUTAJ.
 • Organ prowadzący szkołę składa w systemie teleinformatycznym DLA KAŻDEJ SZKOŁY osobny wniosek. 
 • Instrukcja dla organów prowadzących szkoły dostępna jest TUTAJ.
 • Organy Prowadzące Skoły mają 30 dni na złożenie wniosków – od dat określonych w rozporządzeniu, w zależności od uprawnionej grupy nauczycieli.
 • Nauczyciele dostają na wskazany przez siebie adres mailowy bon na zakup laptopa.
 • Na stronie laptopdlanauczyciela.gov.pl nauczyciele znajdą listę sklepów, w których można zrealizować bon.
 • Sprzedawca, u którego nauczyciele chcą kupić laptopa, poprosi o kod, który nauczyciel otrzymał na maila. Po wpisaniu przez niego kodu, nauczyciel otrzyma SMS z kolejnym kodem –  do potwierdzenia płatności.

Kto w pierwszej kolejności dostanie bon na laptop?

Zgodnie z ustawą, nauczyciele do dyrektorów szkół mogą wnioskować już teraz. Natomiast Organy Prowadzące Szkoły mają 30 dni od terminów podanych w rozporządzeniu dla poszczególnych grup nauczycieli (daty w nawiasach):

 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych (10 października),
 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych (11 października), 
 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej (12 października),
 • inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej (13 października).

To oznacza, że grupy uprawnionych nauczycieli wymienionych wyżej, otrzymają bony na laptopy w pierwszej kolejności. „Pozostałe grupy nauczycieli, które są uprawnione do otrzymania bonu, np. nauczyciele nauczania początkowego, będą mogli skorzystać z bonu najpóźniej w przyszłym roku. Działamy etapowo” – podkreśla minister Cieszyński.

Zachęcamy do współpracy sklepy ze sprzętem komputerowym!

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do dołączenia do programu Laptop dla Nauczyciela. Zapraszamy do współpracy także małe i średnie sklepy. Przedsiębiorcy mogą rejestrować zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe. Nauczyciele będą mogli skorzystać z rządowego dofinansowania do zakupu laptopów w Twoim sklepie.

Jak to zrobić? Sprawdź TUTAJ!

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami.

 
 
 
 
 
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(4)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Logic
  2023-10-02 22:16:51
  Kto pisał to podanie??? Dwa razy "nie" oznacza "tak". Brawo pismaki, zero logiki .. nauczyciel, który nie nie przebywa na urlopie.... oznacza nauczyciela przebywającego na urlopie. Gratuluję intelektu...
  2
 • Ble
  2023-10-03 23:03:02
  W przedszkolu też pracują nauczyciele i też nie dostaną bonów.
  0
 • Kolo
  2023-10-04 12:11:10
  Smutne że nie ma tam ludzi którzy sporządziliby wzór wniosku do pobrania. Albo w szkole nie uważali albo nie ma za to premii. Ogólnie to w tych przepisach wszystko jest niejasne
  0
 • Byk
  2023-10-04 12:13:22
  Nauczyciele składajcie wnioski. Sprawdźcie na ile to prawda. Ps. Czy już wiecie chociaż czy dostaną wszyscy czy tylko nauczyciele klas 4-6? Bo na tym polu też są rozbieżności
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I. Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

REKLAMA

Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane i opublikowane. Wchodzi w życie 22 lutego ze skutkiem od 1 stycznia

W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Już 21 lutego rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

REKLAMA

Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana 27 lutego, tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę"

Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana w dniu 27 lutego 2024 roku, odbędzie się tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę". Tak zapowiadają strajkujący rolnicy, którzy chcą m.in. żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu.

REKLAMA