Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Szykują się zmiany zasad zwrotu akcyzy rolnikom

Szykują się zmiany zasad zwrotu akcyzy rolnikom./ fot. Fotolia
Szykują się zmiany zasad zwrotu akcyzy rolnikom./ fot. Fotolia
Fotolia
Obecnie trwają konsultacje społeczne dwóch projektów opracowanych przez resort finansów oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwszy zakłada, że zwrotu nie otrzyma rolnik,  który kupił paliwo niewiadomego pochodzenia. Drugi natomiast proponuje zwiększyć roczne limity zwrotu akcyzy producentom rolnym.

Polecamy produkt: Klasyfikacja budżetowa 2019

Oba projekty, chociaż dotyczą tej samej ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dalej: u.z.a.p.r.), realizują inne cele. Projekt opracowany przez Ministerstwo Finansów ma na celu przede wszystkim uszczelnienie rynku paliw płynnych. Zawarte w nim rozwiązania mają przeciwdziałać procederowi sprzedaży producentom rolnym oleju napędowego lub innych paliw silnikowych niewiadomego pochodzenia, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy lub podatek VAT z tytułu sprzedaży, a także używania przez producentów rolnych olejów przeznaczonych do celów opałowych jako olejów napędowych. Inne cele realizuje projekt opracowany przez resort rolnictwa. Jak możemy przeczytać w jego uzasadnieniu oraz ocenie skutków regulacji: "projekt ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych, poprzez zwiększenie wsparcia finansowego do wykorzystywanego w produkcji rolnej paliwa".

Zmiana limitów w projekcie MRiRW

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu w ramach rocznego limitu. Limit ten obecnie oblicza się na podstawie trzech zmiennych: stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (obecnie 1 zł), liczby stałej 86 oraz powierzchni posiadanych lub współposiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych (art. 4 u.z.a.p.r.). Opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakłada zmianę tego przepisu (nowa zasada ustalania rocznych limitów ma zgodnie z projektem obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r.). Po pierwsze, zakłada zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych. Po drugie, zakłada wprowadzenie nowego limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do jednej "dużej jednostki przeliczeniowej bydła" (dalej: DJP) w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

Duża jednostka przeliczeniowa bydła (DJP) to umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie, według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg. Używana jest m.in. do szacowania zapotrzebowania gospodarstwa na paszę.

Projekt proponuje zatem zmianę brzmienia art. 4 ust. 2 u.z.a.p.r. Zgodnie z jego nowym brzmieniem kwota zwrotu podatku ustalana będzie jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego wynikającej z posiadanych faktur VAT i stawki zwrotu podatku akcyzowego określonej na 1 litr oleju napędowego. Kwota zwrotu podatku akcyzowego będzie przysługiwała producentowi rolnemu w ramach rocznego limitu ustalonego dla użytków rolnych oraz dla DJP posiadanego w gospodarstwie bydła. W przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych wprowadzona zmiana polega na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego do prac z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych. Natomiast w przypadku producentów rolnych wykorzystujących paliwa do chowu lub hodowli bydła limit zwrotu akcyzy ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku na jeden litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na kolejny rok ustalać będzie Rada Ministrów w rozporządzeniu wydawanym do 31 grudnia. Opracowany przez resort rolnictwa projekt wprowadza także modyfikację do procedury występowania przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego. Tak jak dotychczas z wnioskiem producent rolny będzie występował do właściwej gminy, w terminach od 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od 1 do 31 sierpnia danego roku. Modyfikacja polega na tym, że producent rolny ubiegający się o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju wykorzystywanego do chowu lub hodowli bydła oprócz wniosku oraz faktur dokumentujących nabycie paliwa załączać będzie także informację o liczbie DJP zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich, o ile ubiega się o ustalenie limitu w odniesieniu do bydła.

Projekt resortu finansów

Opracowany przez urzędników z ul. Świętokrzyskiej projekt skupia się natomiast na rozszerzeniu katalogu podmiotów, którym zwrot akcyzy zawartej w paliwie zakupionym do produkcji rolnej nie przysługuje. Tę kwestię reguluje art. 3a u.z.a.p.r. Zgodnie z jego treścią zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

Ministerstwo Finansów proponuje dodać do ustawy nowy art. 3b. Zgodnie z jego treścią "Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu, jeżeli w okresie 60 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o zwrot podatku, organ podatkowy wydał w stosunku do tego producenta, decyzję ostateczną określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług, kwotę zwrotu podatku naliczonego, lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dotyczącą oleju napędowego, lub innego paliwa silnikowego w rozumieniu art. 86 ust. 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, od których nie został zapłacony w należnej wysokości podatek akcyzowy lub podatek od towarów i usług". Konsekwencją wprowadzenia do ustawy nowego art. 3b jest zaproponowana przez MF zmiana polegająca na dodaniu do art. 5 u.z.a.p.r. ust 1a. Zgodnie z jego brzmieniem decyzja w sprawie zwrotu akcyzy będzie mogła zostać wydana wyłącznie po uzyskaniu informacji od właściwego dyrektora izby administracji skarbowej, że wobec danego producenta rolnego decyzja, o której mowa w art. 3b, nie została wydana. Uzyskanie takiej informacji ma być warunkiem wydania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzji o przyznaniu albo odmowie zwrotu podatku. ©℗

Zygmunt Bołtowicz

dziennikarz specjalizujący się w tematyce samorządowej

Podstawa prawna

art. 3b, art. 5, art. 4 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Zatrudnianie pracowników sezonowych – jaka forma współpracy jest najkorzystniejsza (PDF)
Zatrudnianie pracowników sezonowych – jaka forma współpracy jest najkorzystniejsza (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MKiŚ: ponad 870 mln zł z UE na program "Mój prąd"
  Ponad 870 mln zł ze środków unijnych zostanie przeznaczonych na wsparcie dla obywateli w ramach programu promocji fotowoltaiki "Mój prąd" - poinformował w piątek resort klimatu i środowiska.
  Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. – zasady, terminy, jakie przedmioty na egzaminie?
  W roku szkolnego 2022/2023 egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w maju. Jest to termin główny w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym.
  Warszawa: Od 1 czerwca 2022 r. bilet metropolitalny można będzie doładować w biletomacie
  Dobra wiadomość dla mieszkańców podwarszawskich gmin. Od środy 1 czerwca 2022 r. bilet metropolitalny będzie można doładować w jednym z ponad 3,2 tys. biletomatów stacjonarnych i mobilnych.
  Niedopuszczalność powierzenia obowiązków skarbnika
  W przypadku stanowiska skarbnika nie ma prawnej możliwości powołania "osoby pełniącej obowiązki". Żadne okoliczności nie usprawiedliwiają takiego działania. Rada gminy nie jest uprawniona do podjęcia uchwały w sprawie powołania pełniącego obowiązki skarbnika nawet w sytuacji, w której zwolnienie tego stanowiska nastąpiło w sposób nagły i niespodziewany, a pozostawanie bez skarbnika wpływa negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie gminy.
  Wyjątki od zasady użycia środków komunikacji elektronicznej
  Ogólną zasadą obowiązującą na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych jest stosowanie środków komunikacji elektronicznej. Odstąpienie od tej reguły jest możliwe, jednak tylko w ściśle określonych sytuacjach oraz jedynie w minimalnym i niezbędnym zakresie.
  Jak utworzyć młodzieżową radę gminy?
  Przepisy ustrojowe nakładają na gminę obowiązek wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy - w tym wśród młodzieży. Jedną z form realizacji tego zadania jest utworzenie młodzieżowej rady gminy. W ten sposób przyznaje się młodzieży (w tym organizacjom młodzieżowym) możliwość bezpośredniego oddziaływania na życie publiczne lokalnej społeczności.
  Jak spędza wolny czas Iga Świątek? We wtorek będzie obchodziła urodziny!
  French Open - nawet w dni bez meczu Świątek nie ma wiele wolnego czasu.
  Świadczenia pieniężne 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Ukraińcom. Aktywny wzór wniosku o 40 zł [rozporządzenie z 4 maja 2022 r. Dz.U. poz. 1020 r.]
  Świadczenia pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia ukraińskich uchodźców. Aktywny wzór wniosku o 40 zł [rozporządzenie z 4 maja 2022 r. Dz.U. poz. 1020 r.]
  Szkoły wolą zatrudniać nauczycieli-emerytów i dają nadgodziny zamiast nowych etatów
  W zeszłym roku o tej porze w kuratoryjnych bazach było ok. 13 tys. ofert pracy dla nauczycieli. W tym – prawie 4 tys. mniej. Nie wynika z tego, że szkoły nie szukają nauczycieli.
  Zdaniem rządu pensje nauczycieli wzrosły w kilka lat o 34%, a niskim pensjom są winne samorządy
  Od kilku lat podnosimy wynagrodzenia nauczycieli. Wliczając maj tego roku, to o 34 proc. więcej w ostatnich latach – mówi Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji.
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego
  Na zmianach w PIT tylko Poznań stracił 600 mln zł
  Zmiany w Polskim Ładzie obniżające podatek PIT z 17 proc. do 12 proc. oraz inflacja kilkukrotnie wyższa od przewidywanej przed rokiem odbijają się na finansach miast. Ograniczają bowiem ich przychody, pochodzące w największym stopniu z podatku dochodowego, oraz zwiększają wydatki z powodu coraz szybciej rosnących kosztów inwestycji. Sytuacji nie poprawiają też wojna w Ukrainie i napływ uchodźców oraz pandemia, choć nie są to najistotniejsze problemy dla budżetów samorządów.
  UE żąda od Polski oskładkowania umów zlecenia i o dzieło. Polska spełni to żądanie?
  Polska zobowiązała się wobec Brukseli, że w pełni oskładkuje umowy cywilnoprawne. Nadal jednak chce negocjować termin – wskazuje czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna”.
  Egzamin ósmoklasistów 2022 r.: język obcy [26 V 2022 r.]
  26 maja 2022 r. przeprowadzony zostanie pisemny egzamin ósmoklasistów z języka obcego nowożytnego - to trzecia, ostatnia część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w środę z matematyki. Do egzaminu przystąpi ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych, a także ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.
  Podwyżka dla 460 000 pracowników służby zdrowia za 7,2 mld zł od lipca 2022 r.
  Planowane od lipca 2022 r. podwyżki obejmą grupę ok. 460 tys. pracowników ochrony zdrowia.
  Czarnek: W 2023 r. 1 mld 300 tys. zł na etaty dla psychologów, pedagogów, logopedów i neurologopedów. W 2022 r. 700 mln zł
  Od 1 września do polskich szkół trafi 520 mln zł na dodatkowe etaty dla psychologów, pedagogów, logopedów i neurologopedów – powiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
  Małpia ospa - objawy, przebieg choroby, leczenie. Jak można się zarazić?
  W ostatnich tygodniach już w dziewięciu krajach Europy: Anglii, Niemczech, Szwajcarii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, we Włoszech, Belgii i Francji, a także w USA, Kanadzie i Australii wykryte zostały przypadki małpiej ospy. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że człowiek nie tak łatwo może się nią zarazić. Druga, że charakteryzuje się znacznie mniejszą śmiertelnością niż ospa prawdziwa, która została wyeliminowana w ubiegłym wieku. Co trzeba wiedzieć o małpiej ospie? Jak można się zarazić? Jakie są objawy i przebieg tej choroby? Jak leczyć małpią ospę?
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z matematyki
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z matematyki
  Rejestr Umów Publicznych nie wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.
  Rejestr Umów Publicznych nie wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r. Stanie się to 1 stycznia 2023 r. Umowy wykazywane w Rejestrze Umów Publicznych będą miały wartość co najmniej 5000 zł. Sejm zwiększył więc limit minimalny dla umów wynoszący 500 zł.
  500+ dla Ukraińców, którzy w ciągu 3 dni stawią się na wezwanie. Kolejna nowelizacja specustawy
  Informacje o dacie wyjazdu uchodźców ZUS lub gminy będą otrzymywać od Straży Granicznej. Będą mogły też wezwać pobierających pomoc do stawiennictwa.
  Egzamin ósmoklasistów 2022 r.: matematyka [25 V 2022 r.]
  Dziś pisemny egzamin z matematyki - druga część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek będą pisać egzamin z języka obcego.
  WHO: małpią ospę da się powstrzymać
  Choć rozprzestrzenianie się małpiej ospy jest czymś niespotykanym, wirusa da się powstrzymać - powiedziała we wtorek 24 maja 2022 r. Sylvie Briand, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. globalnych zagrożeń chorobami zakaźnymi). Według danych WHO poza Afryką - gdzie zwykle odnotowuje się zakażenia wirusem - potwierdzono dotąd 131 przypadków małpiej ospy.
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego.
  Jak skorygować złożoną deklarację CEEB [termin do 30 czerwca 2022 r.]
  Możliwość korygowania pomyłek w złożonych deklaracjach, ulepszone wyszukiwanie punktów adresowych, możliwość samodzielnego resetu hasła przez gminnego administratora i stopniowania uprawnień użytkowników w danej gminie to tylko część z nowych funkcjonalności wprowadzonych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w systemie do składania deklaracji CEEB.
  Rząd pracuje nad zmianą kilometrówki w 2022 r. MF postuluje liczenie kilometrówki od mocy silnika a nie pojemności [Interpelacja]
  Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami w zasadach stosowania kilometrówki. Ministerstwo Finansów postuluje, aby zrezygnować z liczenia kilometrówki według pojemności silnika na rzecz mocy silnika.