Kategorie

Szykują się zmiany zasad zwrotu akcyzy rolnikom

Szykują się zmiany zasad zwrotu akcyzy rolnikom./ fot. Fotolia
Fotolia
Obecnie trwają konsultacje społeczne dwóch projektów opracowanych przez resort finansów oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwszy zakłada, że zwrotu nie otrzyma rolnik,  który kupił paliwo niewiadomego pochodzenia. Drugi natomiast proponuje zwiększyć roczne limity zwrotu akcyzy producentom rolnym.

Polecamy produkt: Klasyfikacja budżetowa 2019

Oba projekty, chociaż dotyczą tej samej ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dalej: u.z.a.p.r.), realizują inne cele. Projekt opracowany przez Ministerstwo Finansów ma na celu przede wszystkim uszczelnienie rynku paliw płynnych. Zawarte w nim rozwiązania mają przeciwdziałać procederowi sprzedaży producentom rolnym oleju napędowego lub innych paliw silnikowych niewiadomego pochodzenia, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy lub podatek VAT z tytułu sprzedaży, a także używania przez producentów rolnych olejów przeznaczonych do celów opałowych jako olejów napędowych. Inne cele realizuje projekt opracowany przez resort rolnictwa. Jak możemy przeczytać w jego uzasadnieniu oraz ocenie skutków regulacji: "projekt ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych, poprzez zwiększenie wsparcia finansowego do wykorzystywanego w produkcji rolnej paliwa".

Zmiana limitów w projekcie MRiRW

Reklama

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu w ramach rocznego limitu. Limit ten obecnie oblicza się na podstawie trzech zmiennych: stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (obecnie 1 zł), liczby stałej 86 oraz powierzchni posiadanych lub współposiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych (art. 4 u.z.a.p.r.). Opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakłada zmianę tego przepisu (nowa zasada ustalania rocznych limitów ma zgodnie z projektem obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r.). Po pierwsze, zakłada zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych. Po drugie, zakłada wprowadzenie nowego limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do jednej "dużej jednostki przeliczeniowej bydła" (dalej: DJP) w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

Reklama

Duża jednostka przeliczeniowa bydła (DJP) to umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie, według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg. Używana jest m.in. do szacowania zapotrzebowania gospodarstwa na paszę.

Projekt proponuje zatem zmianę brzmienia art. 4 ust. 2 u.z.a.p.r. Zgodnie z jego nowym brzmieniem kwota zwrotu podatku ustalana będzie jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego wynikającej z posiadanych faktur VAT i stawki zwrotu podatku akcyzowego określonej na 1 litr oleju napędowego. Kwota zwrotu podatku akcyzowego będzie przysługiwała producentowi rolnemu w ramach rocznego limitu ustalonego dla użytków rolnych oraz dla DJP posiadanego w gospodarstwie bydła. W przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych wprowadzona zmiana polega na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego do prac z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych. Natomiast w przypadku producentów rolnych wykorzystujących paliwa do chowu lub hodowli bydła limit zwrotu akcyzy ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku na jeden litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na kolejny rok ustalać będzie Rada Ministrów w rozporządzeniu wydawanym do 31 grudnia. Opracowany przez resort rolnictwa projekt wprowadza także modyfikację do procedury występowania przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego. Tak jak dotychczas z wnioskiem producent rolny będzie występował do właściwej gminy, w terminach od 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od 1 do 31 sierpnia danego roku. Modyfikacja polega na tym, że producent rolny ubiegający się o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju wykorzystywanego do chowu lub hodowli bydła oprócz wniosku oraz faktur dokumentujących nabycie paliwa załączać będzie także informację o liczbie DJP zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich, o ile ubiega się o ustalenie limitu w odniesieniu do bydła.

Projekt resortu finansów

Opracowany przez urzędników z ul. Świętokrzyskiej projekt skupia się natomiast na rozszerzeniu katalogu podmiotów, którym zwrot akcyzy zawartej w paliwie zakupionym do produkcji rolnej nie przysługuje. Tę kwestię reguluje art. 3a u.z.a.p.r. Zgodnie z jego treścią zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

Ministerstwo Finansów proponuje dodać do ustawy nowy art. 3b. Zgodnie z jego treścią "Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu, jeżeli w okresie 60 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o zwrot podatku, organ podatkowy wydał w stosunku do tego producenta, decyzję ostateczną określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług, kwotę zwrotu podatku naliczonego, lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dotyczącą oleju napędowego, lub innego paliwa silnikowego w rozumieniu art. 86 ust. 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, od których nie został zapłacony w należnej wysokości podatek akcyzowy lub podatek od towarów i usług". Konsekwencją wprowadzenia do ustawy nowego art. 3b jest zaproponowana przez MF zmiana polegająca na dodaniu do art. 5 u.z.a.p.r. ust 1a. Zgodnie z jego brzmieniem decyzja w sprawie zwrotu akcyzy będzie mogła zostać wydana wyłącznie po uzyskaniu informacji od właściwego dyrektora izby administracji skarbowej, że wobec danego producenta rolnego decyzja, o której mowa w art. 3b, nie została wydana. Uzyskanie takiej informacji ma być warunkiem wydania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzji o przyznaniu albo odmowie zwrotu podatku. ©℗

Zygmunt Bołtowicz

dziennikarz specjalizujący się w tematyce samorządowej

Podstawa prawna

art. 3b, art. 5, art. 4 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340)

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?