REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady rachunkowości wynikające z opisów kont występujących w jednostkach budżetowych

Jan Charytoniuk
Jan Charytoniuk
autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, w tym ok. 30 opracowań do „PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej”, opartych na praktycznych doświadczeniach wyniesionych z pracy w instytucjach kontrolnych (w RIO) i na stanowisku głównego księgowego
zasady rachunkowości, jednostki budżetowe
zasady rachunkowości, jednostki budżetowe
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont zawiera konta występujące wyłącznie w jednostkach budżetowych lub wyłącznie w samorządowych zakładach budżetowych.

Zasady rachunkowości wynikające z opisów kont występujących w jednostkach budżetowych

Jednostki budżetowe mają obowiązek prowadzenia ewidencji szczegółowej według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków do kont służących do ewidencji wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz rozrachunków i rozliczeń.

REKLAMA

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

Jednostki budżetowe – w odróżnieniu od samorządowych zakładów budżetowych – nie sporządzają planów finansowych przychodów i kosztów, więc ewidencja szczegółowa do kont zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” i do kont zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty” powinna być prowadzona w sposób zapewniający sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych.

Państwowe i samorządowe jednostki budżetowe wykonują swoje zadania głównie nieodpłatnie.

REKLAMA

Z tego względu oraz z uwagi na rozwiązania przyjęte w opisie kont stosowanych w jednostkach budżetowych, jedna z podstawowych zasad rachunkowości, polegająca na współmierności przychodów i kosztów w tych jednostkach, nie jest realizowana.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W większości jednostek budżetowych wynik finansowy ustalony na działalności tych jednostek jest wielkością ujemną zbliżoną do kwoty zrealizowanych kosztów działalności bieżącej.

Wyjątek od tej zasady stanowią urzędy jednostek samorządu terytorialnego, które, jeśli nawet realizują w ramach planu finansowego minimalne przychody z tytułu dochodów budżetowych, to z uwagi na fakt zaliczania do przychodów urzędów dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynik finansowy tych podmiotów jest wielkością dodatnią. Należy podkreślić, że na dodatni wynik finansowy urzędu w dużym stopniu rzutują dochody budżetu otrzymane na realizację wydatków majątkowych oraz dochody budżetu związane z prowadzeniem działalności innych niż urząd jednostek budżetowych.

Zobacz również: Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych

TABELA 7. Wykaz kont występujących w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych

Zespół

Symbol i nazwa konta

1. Konta bilansowe

Zespół 0 – „Majątek trwały”

● 011 „Środki trwałe”

● 013 „Pozostałe środki trwałe”

● 014 „Zbiory biblioteczne”

● 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek”

● 016 „Dobra kultury”

● 017 „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy”

● 020 „Wartości niematerialne i prawne”

● 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

 

● 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”

● 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”

● 073 „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”

● 077 „Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego”

● 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”

Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe”

● 101 „Kasa”

● 130 „Rachunek bieżący jednostki”

● 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych”

● 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”

● 136 „Rachunek państwowych funduszy celowych”

● 137 „Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”

● 138 „Rachunek środków europejskich”

● 139 „Inne rachunki bankowe”

● 140 „Krótkoterminowe aktywa finansowe”

● 141 „Środki pieniężne w drodze”

Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”

● 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

● 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

● 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”

● 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”

● 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”

● 225 „Rozrachunki z budżetami”

● 226 „Długoterminowe należności budżetowe”

● 227 „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich”

● 228 „Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”

● 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”

● 230 „Rozliczenia z budżetem środków europejskich”

● 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

● 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”

● 240 „Pozostałe rozrachunki”

● 245 „Wpływy do wyjaśnienia”

● 290 „Odpisy aktualizujące należności”

Zespół 3 – „Materiały i towary”

● 300 „Rozliczenie zakupu”

● 310 „Materiały”

● 330 „Towary”

● 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”

Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”

● 400 „Amortyzacja”

● 401 „Zużycie materiałów i energii”

● 402 „Usługi obce”

● 403 „Podatki i opłaty”

● 404 „Wynagrodzenia”

● 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”

● 409 „Pozostałe koszty rodzajowe”

● 490 „Rozliczenie kosztów”

Zespół 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”

● 500 „Koszty działalności podstawowej”

● 530 „Koszty działalności pomocniczej”

● 550 „Koszty zarządu”

● 580 „Rozliczenie kosztów działalności”

Zespół 6 – „Produkty”

● 600 „Produkty gotowe i półfabrykaty”

● 620 „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów”

● 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty”

● 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”

● 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”

● 730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”

● 740 „Dotacje i środki na inwestycje”

● 750 „Przychody finansowe”

● 751 „Koszty finansowe”

● 760 „Pozostałe przychody operacyjne”

● 761 „Pozostałe koszty operacyjne”

● 770 „Zyski nadzwyczajne”

● 771 „Straty nadzwyczajne”

Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”

● 800 „Fundusz jednostki”

● 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”

● 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”

● 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”

● 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

● 853 „Fundusze celowe”

● 855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”

● 860 „Wynik finansowy”

2. Konta pozabilansowe

● 970 „Płatności ze środków europejskich”

● 975 „Wydatki strukturalne”

● 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

● 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych”

● 981 „Plan finansowy niewygasających wydatków”

● 982 „Plan wydatków środków europejskich”

● 983 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego”

● 984 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat”

● 990 „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”

● 992 „Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa”

● 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”

● 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

PROPOZYCJA AUTORA

Konieczność zachowania współmierności przychodów i kosztów jednostek budżetowych wymaga wprowadzenia zmian w wykazie kont zespołów 7 i 8.
Po uwzględnieniu zmian wykaz kont wymienionych zespołów przedstawia się następująco:

Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty”

700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”
710 „Środki z budżetu na wydatki bieżące i dotacje”
711 „Dochody rozliczane z budżetem”
720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”
741 „Dotacje przekazane i środki na inwestycje jednostek budżetowych”
750 „Przychody finansowe”
751 „Koszty finansowe”
760 „Pozostałe przychody operacyjne”
761 „Pozostałe koszty operacyjne”
770 „Zyski nadzwyczajne”
771 „Straty nadzwyczajne”

Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”

800 „Fundusz jednostki”
810 „Płatności z budżetu środków europejskich”
840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”
851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
853 „Fundusze celowe”
855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”
860 „Wynik finansowy”

Masz wątpliwości? Zadaj pytanie na Forum!

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ostrzeżenie dla Polaków podróżujących do Iranu. MSZ wydało ważny komunikat

Ze względu na rosnące napięcia między Iranem a Izraelem oraz ryzyko działań zbrojnych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie odradza podróże do Iranu. Polscy obywatele, którzy aktualnie przebywają w Iranie, powinni jak najszybciej opuścić ten kraj.

Ponad 27 mln zł dofinansowania na zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami. Nabór wniosków rozstrzygnięty

Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął nabór wniosków na realizację Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 27 026 000 zł.

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa Polski na lata 2024-2029. "Wkrótce zostaną zaprezentowane szczegóły"

Wiceminister cyfryzacji, Paweł Olszewski, zapowiedział w piątek, że szczegóły nowej Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2024-2029 zostaną wkrótce zaprezentowane.

Zakaz reklamy fast foodów na bilboardach. Powód: plaga otyłości. Kiedy w Polsce takie przepisy? Czego nie można reklamować już teraz?

Otyłość to problem coraz większej liczby nastolatków. Głównie z tego powodu lokalni politycy w Anglii zakazują reklamowania produktów wysokoprzetworzonych na billboardach. Ogólnokrajowych czy ogólnoeuropejskich zasad regulujących tę kwestię nie należy się spodziewać, ale eksperci podkreślają, że ten sam nośnik można wykorzystać do kampanii pro-zdrowotnej. 

REKLAMA

Wystarczy 3 godziny dziennie i dolegliwości masz jak w banku. Może to dotyczyć nawet co drugiego Polaka

Najnowsze badania potwierdzają starą prawdę, że granie na komputerze nie służy zdrowiu. Dlaczego jednak profesjonalni gracze, którzy poświęcają na grę bardzo dużo czasu, nie cierpią bardziej niż amatorzy?

RPO: Nauczyciele mianowani są gorzej traktowani co do ochrony przedemerytalnej. MEN rozważy zmianę przepisów

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra edukacji o rozważenie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Chodzi o zrównanie uprawnień nauczycieli mianowanych z uprawnieniami nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, związanych z ochroną przedemerytalną i prawem do wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd pracy i podjęcia przez niego zatrudnienia. Barbara Nowacka, minister edukacji zapowiedziała powołanie Zespołu, który będzie analizował zgłaszane postulaty odnośnie sytuacji prawnej nauczycieli – także w zakresie ochrony przedemerytalnej i prawa do wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia do pracy przez sąd pracy.

Ceny biletów komunikacji miejskiej nie wzrosną i nie zmniejszy się liczba miejsc w przedszkolach. Trzeba też zerwać łatkę miasta maczet.

Trzeba szukać oszczędności, ale ceny biletów komunikacji miejskiej nie wzrosną. Nie zmniejszy się też liczba miejsc w przedszkolach. Łukasz Gibała twierdzi też, że ma pomysł na Kraków bez partyjniactwa i opowiedział o tym w programie Gość INFOR.PL

60 złotych brutto za godzinę dodatkowych zajęć dla nauczycieli. Będzie można wykorzystać 100 dodatkowych godzin

W programie „Aktywna Szkoła” właśnie wprowadzono istotne zmiany. Osoby prowadzące zajęcia dostaną wyższe wynagrodzenie. Poszerzy się też katalog osób prowadzących zajęcia.

REKLAMA

Prezes NFOŚiGW dla "DGP": perspektywa ewentualnego wycofania dotacji dla pieców gazowych wywołuje niezadowolenie i niepewność

Decyzja o dalszym dofinansowaniu pieców gazowych w ramach programu Czyste Powietrze będzie musiała zostać podjęta w tym roku – powiedziała "Dziennikowi Gazecie Prawnej" prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Ile depresja Polaków kosztuje gospodarkę?

66,6% - aż tle dorosłych Polaków odczuwa przynajmniej jeden z syndromów kojarzonych z depresją. Najczęściej to uczucie zmęczenia i obniżenie nastroju. To poprawa względem ubiegłego roku, ale wciąż bardzo duża liczba. Tak wynika z danych najnowszego raportu. Autorzy badania szacują, że gospodarka traci na tym około 3 mld zł rocznie. 

REKLAMA