| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Pracownicy > Urlop pracownika samorządowego prowadzącego działalność

Urlop pracownika samorządowego prowadzącego działalność

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika samorządowego zależy od jego stażu pracy, wykształcenia, a także od posiadania innych okresów podlegających zaliczeniu. Wątpliwości pojawiają się odnośnie do zaliczenia do tych innych okresów czasu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wszystkim pracownikom samorządowym, bez względu na podstawę ich zatrudnienia, przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Stanowi o tym art. 152 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.).

Wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego zależy od posiadanego przez niego okresu zatrudnienia i wynosi:

● 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

● 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat

– art. 154 § 1 k.p.

Zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy (art. 154 § 2 k.p.). Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy w piśmie z 22 lipca 2010 r. (zn. GPP-110-4560-9-2/10/PE/RP) określił, że wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników niepełnoetatowych ustala się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony dla zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Polecamy produkt: Jak wypowiadać umowy o pracę. Procedura i wzory dokumentów

Poprzednie okresy zatrudnienia

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy (art. 1541 § 1 k. p.). W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy (art. 1541 § 2 k.p.).

Przysługujący pracownikowi samorządowemu wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od posiadanego przez niego ogólnego stażu pracy, do którego wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, okresy ukończonej nauki, potwierdzone świadectwem szkolnym lub dyplomem, a także inne okresy „zaliczane”, przewidziane w przepisach szczególnych.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu z tytułu pobierania nauki i ukończenia:

● zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, wlicza się nie więcej niż trzy lata,

● średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, wlicza się nie więcej niż pięć lat,

● średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – wlicza się pięć lat,

● średniej szkoły ogólnokształcącej – wlicza się cztery lata,

● szkoły policealnej – wlicza się sześć lat,

● szkoły wyższej – wlicza się osiem lat.

Wymienione okresy nauki nie podlegają sumowaniu (art. 155 § 1 k.p.). Jeśli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika (art. 155 § 2 k.p.).

Do wymiaru urlopu wypoczynkowego wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia. Prowadzenie działalności gospodarczej do nich nie należy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Pol

Firma Tax-Pol jest jedną z najdłużej działających firm na rynku, zajmujących się odzyskiwaniem podatku z pracy za granicą. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2001 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »