REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Szkolenia i studia podyplomowe dla samorządowców - nowe trendy

Magdalena Pokrzycka-Walczak

REKLAMA

Nie wystarczy ukończyć studia podyplomowe, by stać się specjalistą w konkretnej dziedzinie. Dziś udział w szkoleniach i stałe podnoszenie kwalifikacji przez samorządowców jest koniecznością, której trzeba sprostać aby gminy i powiaty liczyły się, choćby w wyścigu po unijne dotacje.

Obecnie, by pozyskać inwestorów, trzeba znać się na pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, by myśleć o rozwoju gminy, trzeba pamiętać także o ochronie środowiska naturalnego, a, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, trzeba znać potencjalne zagrożenia i metody zapobiegania im. Aktualna oferta edukacyjna, adresowana do samorządowców, skutecznie pozwala sprostać wyzwaniom, które stawia przed urzędnikami samorządowymi stale zmieniająca się rzeczywistość społeczna i gospodarcza.

REKLAMA

Wiedza o nieruchomościach

REKLAMA

Pracownicy samorządów odpowiedzialni za gospodarowanie nieruchomościami i gruntami mogą skorzystać z oferty studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (dalej: SGGW) w Warszawie. – Wiedza związana z obrotem nieruchomościami łączy w sobie wiele dziedzin, m.in. prawo, finanse, marketing, ale również m.in. psychologię i sztukę argumentacji – tłumaczy Emil Rudowicz z SGGW. – Dziś nie wystarczy już znajomość jednego z tych zagadnień, prawa czy ekonomii, by orientować się w tej coraz bardziej istotnej – także z punktu widzenia samorządów lokalnych – tematyce.

Każdy samorząd posiada wydziały zajmujące się gospodarowaniem i obrotem nieruchomościami. Zatrudnieni w nich pracownicy muszą posiadać wiedzę nie tylko z zakresu regulacji prawnych oraz form własności, lecz także doskonale znać procedury przetargowe, kwestie wycen oraz wpływu inwestycji – planowanych i realizowanych – na środowisko. Znajomość wielu procedur z zakresu prawa, finansów, a także innych dziedzin przez pracowników wydziałów gospodarowania nieruchomościami w samorządach pozwala nie tylko generować większe dochody i w ten sposób pobudzać rozwój gminy, lecz także – co dziś jest priorytetem w wielu gminach – tworzyć optymalne warunki dla przyciągnięcia potencjalnych inwestorów.

REKLAMA

Studia z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami adresowane są również do samorządowców, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, dotyczące szeroko rozumianego rynku nieruchomości oraz jego obsługi formalnoprawnej. – Dzięki pozyskanej wiedzy nasi absolwenci będą znać i stosować w praktyce zasady, które pozwolą na zwiększenie liczby i wartości przeprowadzanych transakcji, związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami – mówi Emil Rudowicz. Ale istotny jest także fakt eliminacji – dzięki posiadanej wiedzy – pewnych zagrożeń, związanych z tym ważnym, ale nie do końca poznanym przez pracowników samorządów, segmentem rynku.

Kompleksowa wiedza z zakresu obrotu nieruchomościami, którą zapewnia ukończenie studiów podyplomowych, pozwala na bardziej uważne niż dotąd obserwowanie rynku i dostosowanie do pojawiających się nowych tendencji. – W naszym kraju dopiero poznajemy mechanizmy, które na Zachodzie obecne są od wielu lat – zapewnia Emil Rudowicz. – Wiedza, jaką samorządowcy zdobędą w czasie naszych studiów, może i powinna być wykorzystana przy tworzeniu strategii lokalnych oraz planowaniu przestrzennym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uczestnicy studiów w SGGW poznają zasady organizacji biur świadczących usługi w obrocie nieruchomościami oraz przepływ wymaganych dokumentów, dodatkowo mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami związanymi z wyceną nieruchomości i wpływem technologii budowlanych na ich wartość. – Absolwenci będą mieć umiejętności niezbędne do skutecznego zawierania umów nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, umów ich najmu lub dzierżawy, a także bankowo-hipotecznej obsługi obrotu i kredytowania – informuje Emil Rudowicz.

Czytaj także: e-służba przygotowawcza dla samorządowców>>

Sieć Natura 2000 to szansa na rozwój gmin

Celem studiów z zakresu Zarządzania obszarami Natura 2000 w SGGW jest poszerzenie wiedzy samorządowców dotyczącej problematyki zarządzania obszarami Natura 2000 oraz wzmocnienia kapitału terytorialnego gmin. Szczególne znaczenie organizatorzy przywiązują do wykorzystania wiedzy w praktyce.

W programie studiów – obejmujących formy wykładów, ćwiczeń terenowych i z zakresu rozwiązywania problemów oraz warsztatów – są tzw. grupy problemowe dotyczące m.in. diagnostyki i identyfikacji zagrożeń siedlisk przyrodniczych, a także gatunków objętych siecią Natura 2000, metod oceny oddziaływania na środowisko na terenach sieci Natura 2000 oraz prowadzenia dialogu społecznego i rozwiązywania konfliktów. Ważne miejsce zajmuje również zagadnienie strategii rozwoju obszarów wiejskich, opartych na analizie kapitału obszaru, oraz tematy związane ze sposobami wdrażania instrumentów przedmiotu ochrony. Samorządowcy poznają również możliwości poprawy konkurencyjności środowiskowej, społecznej i ekonomicznej, a także kwestie związane z tzw. przedsiębiorczością ekologiczną „Zielony Biznes”.

Zdaniem prof. Bogumiły Pawluśkiewicz z SGGW sieć Natura 2000 w Polsce budzi wiele kontrowersji wśród społeczności lokalnych. – Gminy na obszarach „naturowych” – w większym udziale obszarów Natura 2000 – obawiają się spadku dochodów ze względu na ograniczenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej – tłumaczy prof. Pawluśkiewicz. – Inwestorzy obawiają się utrudnienia i wydłużenia procesu inwestycyjnego, natomiast urzędnicy – problemów i zwiększonej pracy.

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania obszarami Natura 2000 pozwoli na zrozumienie i wdrażanie w życie nowego podejścia do ochrony środowiska i rozwoju obszarów wiejskich. – Z dotychczasowego, sektorowego podejścia – rolniczego, do ekosystemowego – krajobrazowego, gdzie zasoby przyrodnicze stanowią wspólną wartość obszaru – społeczności lokalnej – mówi prof. Pawluśkiewicz. Dodatkowo wiedza, pozyskana na studiach, może i powinna być wykorzystana przy ubieganiu się o środki unijne. – Poznanie aktualnej problematyki dotyczącej obszarów Natura 2000 pozwoli na stworzenie lokalnego programu działań w ramach Programu LIFE +.

Czytaj także: Awans pracownika samorządowego>>

Lepiej zapobiegać zagrożeniom

Akademia Obrony Narodowej (dalej: Akademia) oferuje samorządowcom Podyplomowe Studia Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym. Uczestnicy studiów poszerzają wiedzę z zakresu uwarunkowań, m.in. społecznych i ekonomicznych, powstania i ewolucji terroryzmu jako zagrożenia bezpieczeństwa, zarówno w ujęciu globalnym, jak i regionalnym.

Istotne jest poznanie prawnych uwarunkowań narodowych w zakresie walki i przeciwdziałania terroryzmowi oraz przeprowadzenie analizy wybranych elementów infrastruktury krytycznej bezpieczeństwa światowego i regionalnego. W programie studiów jest również wskazanie konieczności przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni i ich wpływu na bezpieczeństwo państwa i jego instytucji.

Głównym celem studiów jest stworzenie świadomości w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. W czasie zajęć prowadzone będą ćwiczenia, które rozwijają umiejętności analityczne uczestników, w celu ich późniejszego wykorzystania w pracy, m.in. w samorządach. Absolwenci, oprócz wiedzy merytorycznej, uzyskają umiejętności związane m.in. z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa informacyjnego.

Podyplomowe Studia Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym to odpowiedź Akademii Obrony Narodowej na głęboką potrzebę wzbudzenia świadomości zagrożeń terrorystycznych wśród polskiego społeczeństwa – tłumaczy Monika Lewińska, rzecznik prasowy Akademii.

Akademia od wielu lat prowadzi krótkoterminowe Kursy Obronne i Wyższe Kursy Obronne, które są skierowane do pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania urzędów wojewódzkich oraz ich odpowiedników – w strukturach urzędów marszałkowskich – a także najwyższej kadry administracji rządowej. – Forma studiów podyplomowych pozwoli na głębsze zajęcie się tematyką bezpieczeństwa państwa i z pewnością umożliwi przekazanie większej ilości tematów i materiałów, szczególnie dotyczących zagrożeń atakami terrorystycznymi – mówi Monika Lewińska.


Zdaniem rzecznik prasowej Akademii pracownicy samorządów mają szczególny status i zakres odpowiedzialności. Choć istnieją odpowiednie komórki i procedury zajmujące się problemem terroryzmu w skali całego kraju, na szczeblu „nadrzędnym”, to jednak – podobnie jak w przypadku sytuacji kryzysowych – nieszczęśliwe zdarzenie ma konkretne miejsce, lokalizację, dotyka mieszkańców określonego obszaru – województwa, powiatu, gminy. – Dlatego niezbędni są ludzie z odpowiednimi kwalifikacjami w każdym zakątku kraju – tłumaczy Monika Lewińska. – Z pewnością warto polecić te studia osobom zajmującym się zarządzaniem kryzysowym czy współpracą ze służbami mundurowymi, ale zachęcamy wszystkich samorządowców do podjęcia nauki w tym zakresie.

Warto skorzystać także z oferty Studiów Podyplomowych Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwenci będą dobrze przygotowani do sprawnego funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych w różnych dziedzinach życia, m.in. społecznego, gospodarczego, ale również związanych z wystąpieniem nagłych zjawisk przyrodniczych. Celem studiów jest przekazanie wiedzy związanej z szeroko pojętym zarządzaniem, z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych, ale przede wszystkim – kompetencji, niezbędnych do budowania systemów antykryzysowych. Zajęcia odbywać się będą przede wszystkim w formie ćwiczeń i warsztatów, bowiem zamierzeniem organizatorów jest wykształcenie umiejętności i narzędzi niezbędnych w zarządzaniu kryzysowym. Przewidziana jest także forma e-learningu. Absolwenci studiów będą znać m.in. techniki radzenia sobie w sytuacjach stresowych, ale nabędą także umiejętności identyfikacji potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałania im.

Czytaj także: Szkolenia pracowników samorządowych>>

Energia odnawialna ma przyszłość

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie w energetyce, oferowanych przez SGGW – Wydział Inżynierii Produkcji (dalej: WIP) jest poszerzenie wiedzy samorządowców w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania zasobami energetycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. – W programie zajęć proponujemy wykłady z zakresu m.in. kierunków rozwoju oraz funkcjonowania polskiej energetyki wobec wymagań UE, ekonomiczno-technicznych i regulacyjnych uwarunkowań rozwoju elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, ale także perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2020 roku – informuje sekretarz studiów Nina Grochała z Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji WIP.

Wiele uwagi wykładowcy poświęcą również znaczeniu odnawialnych źródeł energii dla lokalnego rynku energii i rozwoju obszarów wiejskich oraz m.in. uwarunkowań techniczno-ekonomicznych i rynkowych rozwoju energetyki wiatrowej, geotermicznej, małej energetyki wodnej, morskiej energetyki wiatrowej, energetyki jądrowej, biogazu oraz biomasy. – Chcemy pokazać także możliwości wykorzystania ogniw słonecznych do produkcji energii elektrycznej wraz z kierunkami rozwoju systemów fotowoltaicznych – mówi Nina Grochała. Uczestnicy studiów zapoznają się także z procesem integracji farm wiatrowych z sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi. Organizatorzy studiów nie zapomnieli o istotnej – z punktu widzenia pracowników samorządów – kwestii możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z wykorzystaniem środków unijnych. To o tyle ważna sprawa, że w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 UE przewiduje dalsze wspieranie odnawialnych źródeł energii.

Samorządowcom polecane są przede wszystkim wykłady z zakresu planowania strategii rozwoju energetyki lokalnej oraz procesu formułowania strategii firm energetycznych.

Czytaj także: E-learning dla urzędnika>>

Niezbędna znajomość budżetowania

Pracownicy samorządów powinni podnosić kwalifikacje także z zakresu budżetu zadaniowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Tak naprawdę znajomość tej tematyki jest nieodzowna niemal w każdym wydziale samorządu lokalnego, jednak najbardziej zainteresowani powinni być tym tematem pracownicy zajmujący się funduszami unijnymi. Udział w szkoleniu pt. Budżet zadaniowy JST a system rachunkowości w jednostce, organizowanym cyklicznie przez Centrum Kreowania Liderów S.A. (dalej: CKL), pomoże nie tylko usystematyzować wiedzę, lecz także dostosować system rachunkowości jednostki do potrzeb kategoryzacji kosztów pod kątem poszczególnych zadań i monitorowania wydatków. – Uczestnicy szkolenia poznają nowe zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych pod względem ich klasyfikacji zgodnie z poszczególnymi działaniami określonymi przez jednostki – informuje Justyna Budkiewicz z CKL. – Planujemy także specjalne warsztaty instruktażowe, w czasie których samorządowcy będą mogli poznać aplikację BUZA, obowiązującą wszystkie jednostki sporządzające plany roczne i wieloletnie w układzie zadaniowym.

Uczestnicy szkolenia poznają także zasady ewidencji, monitorowania wykonania budżetu zadaniowego oraz sporządzania dokumentów planistycznych. – Te umiejętności pozwolą na zwiększenie efektywności zarządzania samorządem, ale też mogą okazać się istotne we wsparciu ekspertów zajmujących się w gminie tematyką funduszy unijnych – zapewnia Justyna Budkiewicz. Choć poszczególne programy unijne mają własne zasady aplikowania i rozliczania, to wiedza z zakresu zarządzania budżetem zadaniowym w samorządzie może się okazać cenna przy nowych programach oferujących dofinansowanie inwestycji i szkoleń w samorządach, także spoza UE. – Zależy nam, by uczestnicy zdobyli jak najwięcej praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu budżetowania zadaniowego, dlatego istotną częścią szkolenia są warsztaty – mówi Justyna Budkiewicz.

Oprócz finansów jednym z kluczowych zagadnień w pracy samorządowca jest znajomość prawa zamówień publicznych. Uniwersytet Warszawski zaprasza pracowników samorządów do udziału w podyplomowych studiach zaocznych z zakresu zamówień publicznych. Tematyka związana z zamówieniami publicznymi jest jednym z najważniejszych zagadnień w pracy administracji samorządowej.

Nie wystarczy znać prawo zamówień publicznych, by prawidłowo stosować przepisy w praktyce. Niezbędne jest doświadczenie i ugruntowana wiedza. Uczestnicy studiów będą mieli możliwość poznania szczegółowych regulacji, związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trakcie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Pozyskają także niezbędną wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, dotyczącą stosowania prawa zamówień publicznych.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

  PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

  Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

  Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

  23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

  Stawki uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela]. Podwyżka z wyrównaniem od 1 stycznia. Rozporządzenie już obowiązuje. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

  REKLAMA

  Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

  Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

  Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I. Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

  W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

  Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

  W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

  Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

  Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

  REKLAMA

  Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

  W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

  REKLAMA