REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady ekspertów INFORLEX.pl

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Jakie zasady obowiązują przy awansie zawodowym nauczycieli

Proszę o wyjaśnienie kwestii związanej z awansem zawodowym. Czy nauczyciel przebywający na urlopie uzupełniającym do 10.09.2014 może wystąpić z wnioskiem o awans na nauczyciela dyplomowanego?

Czy sprzedaż działki bez przetargu jest zwolniona z VAT

Sprzedaż działki w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz użytkowników wieczystych. Czy transakcja ta jest zwolniona z VAT?

Jakie informacje powinny być zawarte w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający podaje liczbę ofert odrzuconych. Jeżeli zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania i w konsekwencji jego ofertę uznaje się za odrzuconą to należy podać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia liczbę 1 (tego wykonawcę który został wykluczony) czy 0? Analogicznie czy w protokole PN należy wpisać wykonawcę wykluczonego zarówno w pozycji: wykonawcy wykluczeni i w pozycji: oferty odrzucone? Czy tylko w pozycji wykonawcy wykluczeni?

Jaką dokumentację kadrową należy prowadzić dla pracownika kierowcy

Zatrudniamy pracowników na stanowisku kierowcy z prawem jazdy kat "B" czyli samochody do 3,5 tony. Czy powinniśmy prowadzić jakąś specjalną dokumentację kadrowo-płacową dla takich pracowników?

REKLAMA

W którym momencie zaczyna się zagraniczna podróż służbowa

Pracownik realizuje delegację zagraniczną. Wyjeżdża tirem z Polski do Słowacji. Żeby dostać się do Słowacji przejeżdża przez Czechy (na razie nie ma tu obowiązku służbowego). W Słowacji realizuje obowiązek służbowy i dopiero w drodze powrotnej realizuje obowiązek służbowy w Czechach i wraca do Polski.

Jakie zasady zatrudnienia obowiązują przy przeniesieniu pracownika samorządowego

W trybie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych zostało zawarte porozumienie pomiędzy pracodawcami samorządowymi. Pracownik u pracodawcy, który jego przekazuje jest zawarty na umowę na czas nieokreślony. W porozumieniu tym zawarto postanowienie, że po przeniesieniu u nowego pracodawcy z pracownikiem zostanie zawarta umowa na czas zastępstwa. Przenoszony pracownik pisemnie wyraził zgodę na przeniesienie do innej jednostki, jak i na warunki tego przeniesienia. W związku z tym zawarto umowę na czas zastępstwa. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Czy można zawrzeć z umowy na czas nieokreślony umowę na czas zastępstwa?

Od kiedy nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

Proszę o wyjaśnienie kwestii awansu zawodowego. Nauczyciel przebywał na urlopie macierzyńskim przez cały rok. Z dniem 01.09.2014 r. zamierza wystąpić z wnioskiem o awans na nauczyciela dyplomowanego. Czy roczny urlop macierzyński nie przeszkodzi mu w złożeniu wniosku o kolejny stopień awansu.

Trzynastka a dodatek specjalny

Pytanie: Przygotowujemy listy do wypłaty trzynastki dla pracowników naszej jednostki. Czy dodatek specjalny przyznany urzędnikowi samorządowemu powinien być wliczony do podstawy wymiaru dodatkowego rocznego wynagrodzenia. Jest to dodatek przyznany na jeden miesiąc, lub dwa kolejne miesiące, czasami za okres od stycznia do maja lub od sierpnia do grudnia.

REKLAMA

Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego na umowę okresową

Problem: Byłam zatrudniona w publicznej szkole podstawowej. W roku szkolnym zostałam zatrudniona na podstawie umowy na czas określony od 1 września 2011 r. do 31 marca 2012 r. Druga umowa terminowa obejmowała okres od 1 września 2012 r. do 28 lutego 2013 r. Czy pracując tylko przez część roku szkolnego nabyłam prawo do urlopu i czy pracodawca powinien mi wypłacić ekwiwalent urlopowy za przepracowane okresy?

Wypłata nagrody jubileuszowej w przypadku śmierci pracownika

Problem: Nauczycielka szkoły podstawowej 31 sierpnia 2013 r. nabyłaby prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy. Potwierdzały to dokumenty zgromadzone w teczce akt osobowych. Nauczycielka ta zmarła 11 lutego 2013 r. Czy możemy wypłacić rodzinie zmarłej nagrodę jubileuszową z uwagi na fakt, iż do jej wypłaty zabrakło mniej niż 12 miesięcy?

Świadectwo pracy po przeniesieniu nauczyciela

Problem: Jestem dyrektorem dużej szkoły publicznej. W tym roku szkolnym chcemy dokonać przeniesienia dwóch nauczycielek. Jedną z nich chcemy przenieść za jej zgodą do innej szkoły w naszej miejscowości. Drugą, z uwagi na konieczność zapewnienia innej szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami, przenosimy bez jej zgody. Czy nauczycielkom należy wydać świadectwo pracy?

Staż pracy w urzędzie gminy

Pracownica zatrudniona w urzędzie gminy złożyła wniosek o wliczenie do stażu pracowniczego pracy w gospodarstwie swoich rodziców. Praca ta była wykonywana od 1 maja 1978 r. do 31 sierpnia 1982 r. W czerwcu 1996 r. przejęła to gospodarstwo od rodziców i prowadzi je razem z mężem. Czy pracę w gospodarstwie tej pracownicy można zaliczyć do stażu pracowniczego?

Nagroda jubileuszowa a działalność gospodarcza

Pracownik zatrudniony w urzędzie gminy przedstawił zaświadczenie, że przed rozpoczęciem pracy w ramach stosunku pracy przez pięć lat prowadził działalność gospodarczą z podaniem o zaliczenie tego okresu do uprawnień pracowniczych, w tym do nagrody jubileuszowej. Czy obowiązujące w tym zakresie przepisy dopuszczają taką możliwość?

Dodatek specjalny wliczany do trzynastki

Dodatek specjalny przyznany pracownikowi samorządowemu wlicza się do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pod warunkiem jednak, że został przyznany na okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Szkolenie BHP pracowników przychodni

Każdy pracodawca bez względu na to ilu zatrudnia pracowników ma obowiązek przed dopuszczeniem pracownika do pracy przeszkolić go w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,. Pracownik musi odbyć szkolenie wstępne, oraz szkolenia okresowe

Wyższe świadczenie urlopowe dla nauczyciela w schronisku dla nieletnich

Czy nauczyciele zatrudnieni w schroniskach dla nieletnich o powinni być uprawnieni do wyższego świadczenia urlopowego, zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 53 ust. 1a ustawy Karta Nauczyciela?

Wybór nauczyciela do zwolnienia

Kryteria wyboru konkretnego nauczyciela do zwolnienia podlegają kontroli sądowej. Oznacza to, że w razie sporu sądowego pozwany pracodawca jest zobowiązany do ich wskazania, natomiast nauczyciel może je kwestionować jako np. dyskryminujące.

Wyższy dodatek stażowy przy późniejszym udokumentowania stażu

Powinnyśmy wypłacać nauczycielce dodatek w wysokości 20%. Chciałabym się dowiedzieć czy wyższy dodatek pracodawca wypłaca od dnia dostarczenia dokumentów czy wyrównuje wstecz?

Okres zatrudnienia wliczany do dodatku za staż pracy wicestarosty

Czy okres zatrudnienia wliczany do dodatku za staż pracy wicestarosty to także czas pracy w charakterze kierownika jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, jeśli w tym stosunku pracy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym?

REKLAMA