Kategorie

Nowości prawne 2019, Uczeń

Już od września 2019 r. żłobki w Warszawie mają być darmowe. Także uczniowie warszawskich szkół mają otrzymać dodatkowe przywileje.
Roczne przygotowanie przedszkolne musi odbyć dziecko 6 letnie. Kwestia rocznego przygotowania przedszkolnego uregulowana została w ustawie Prawo oświatowe. Ustawa ma się zmienić po raz kolejny 1 września 2019 r. Czy zmiany dotyczą również rocznego przygotowania przedszkolnego? Jakie obowiązki mają rodzice? Czy obowiązek można odroczyć?