Kategorie

Wiadomości

31 sie 2021
27 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Zmiany w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Planowane zmiany w projekcie rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych mają ujednolicić standardy ochrony danych osobowych w całej UE, zapewnić obywatelom UE jak najpełniejszą kontrolę nad ich danymi i dostosować przepisy do wyzwań rozwoju społeczeństwa cyfrowego – nowych form komunikacji, nowych modeli przetwarzaniach danych. W dobie internetu dane osobowe to nie tylko imię, nazwisko czy adres, ale czasami także inne elementy naszego „cyfrowego ja”, czyli adres email, zdjęcia czy ‘nick’ czyli pseudonim, którym posługujemy się w sieci.

SN: Eksmisje z lokali socjalnych będą utrudnione!

Eksmisje z lokali socjalnych będą utrudnione. Sąd Najwyższy orzekł, że sądy, decydując o eksmisji muszą rozpatrzyć prawo eksmitowanego do kolejnego mieszkania socjalnego.

Prezydencka inicjatywa ustawodawcza w sprawie sądów

Prezydent zapowiada inicjatywę ustawodawczą w sprawie sądów powszechnych. Ma ona doprowadzić do "racjonalizacji decyzji w zakresie tworzenia i likwidacji sądów w Polsce".

Szkoły muszą usunąć wszelkie nieprawidłowości przed 1 września 2014 r.

W Najwyższej Izbie Kontroli powstaje raport dotyczący przygotowania szkół do objęcia obowiązkiem szkolnym 6-latków. Izba stwierdziła, że wszystkie skontrolowane placówki będą na to gotowe po wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości.

Ustawa o pracownikach samorządowych pod kontrolą NIK!

Niemożliwe jest przyjęcie identycznych rozwiązań, które byłyby skuteczne w całej administracji samorządowej - czy zatem ustawa o pracownikach samorządowych z 2008 roku przyczynia się do poprawy funkcjonowania administracji lokalnej? Najwyższa Izba Kontroli analizuje obecnie wyniki przeprowadzonej kontroli, w tym zakresie.

Zmiany w OFE – możliwość wyboru, likwidacja czy dobrowolność ubezpieczeń?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje raport dotyczący funkcjonowania OFE, w związku z czym apeluje o wstrzymanie się z wnioskami do czasu wydania dokumentu. Partie jednak już wyraziły swoje opinie na temat funkcjonowania OFE i zmian jakie ich zdaniem resort pracy powinien wprowadzić.

Likwidacja OFE - rząd nigdy nie zgodzi się na takie rozwiązanie!

Wcześniej lub później dojdzie do likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych, uważa Józef Oleksy. Były premier mówił w radiowej Trójce, że politycy raczej szybko na ten krok się nie zdecydują.

Zmiany w rentach dla służb mundurowych!

Do jutra potrwają konsultacje międzyresortowe w sprawie zmian w rentach dla służb mundurowych. Projekt ustawy przygotowało MSW. Propozycje resortu zakładają nową organizację komisji lekarskich, zmiany w systemie rentowym oraz rozwiązania z zakresu aktywizacji zawodowej byłych mundurowych.

Nowa wersja systemu BeSTi@ (3.02.008.04) - opis zmian!

Nowa wersja systemu BeSTi@ (3.02.008.04) jest już dostępna. Zawiera ona liczne poprawki dotyczące wieloletniej prognozy finansowej.

Marszałkowie województw znowu zapłacą za powroty polskich turystów

Do rozpoczęcia tegorocznego sezonu turystycznego miał powstać specjalny fundusz gwarancyjny. To z niego miano pokrywać koszty sprowadzania turystów do kraju. Powstanie funduszu, na który składać miały się biura podróży zapowiadała już w zeszłym roku minister sportu Joanna Mucha. Jednak nic z tego.

Dekret Bieruta - trwają prace nad regulacją przepisów

Platforma Obywatelska pracuje nad stosownym projektem ustawy w sprawie rekompensat za nieruchomości odebrane na mocy dekretu Bieruta. Nad załatwieniem sprawy pracuje też prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

TK: Przepisy regulujące zmianę sądów konstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodne z prawem przepisy, regulujące zmianę sądów. Orzekł, że reorganizacja 79 sądów rejonowych przeprowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest zgodna z Konstytucją.

Umowy na wywóz śmieci z firmami komunalnymi należy wypowiedzieć!

Od 1 lipca obowiązek wywozu śmieci od mieszkańców przejmują samorządy i to one podpiszą nowe umowy z firmami komunalnymi. Nie oznacza to jednak, że dotychczasowe umowy, które mieszkańcy podpisywali wcześniej z firmami tracą moc. Trzeba je wypowiedzieć, bo inaczej może się zdarzyć, że mieszkaniec otrzyma dwa rachunki za to samo.

GAZELA - sposób na dotacje na ekologiczny transport

2 kwietnia 2013 r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji - Część 7: GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski.

Ocena okresowa pracowników w urzędzie

„Przeprowadźmy proces oceny okresowej tak, by przyniósł jak najwięcej korzyści dla Urzędu…” Jak to osiągnąć?

Likwidacja sądów rejonowych pod lupą Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny ma dziś wydać orzeczenie w sprawie reformy sądów rejonowych. Reorganizacja małych sądów prowadzi bowiem zdaniem PiS do degradacji powiatów.

Podwyżka świadczeń pielęgnacyjnych przyjęta przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Od 1 kwietnia 2013 r. zasiłek pielęgnacyjny będzie wynosił 820 złotych. Zdaniem Ministra Pracy, to pierwsze z działań, jakie rząd planuje dla rodziców, którzy po latach opieki nad dziećmi będą chcieli wrócić na rynek pracy.

Uelastycznienie czasu pracy - pogorszy zamiast poprawić sytuację pracowników!

Związkowcy próbują zmusić rząd do wycofania się ze zmian dotyczących rozliczania czasu pracy. Według OPZZ wpłynie to na zmniejszenie zarobków pracowników przy jednoczesnym zwiększeniu ilości godzin pracy.

Wytyczne RIO w sprawie uchwał śmieciowych!

Deklaracje w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane w formie elektronicznej, ale tylko po określeniu przez gminę w uchwale ściśle określonych informacji.

Projekt zmian w Karcie Nauczyciela trafił do konsultacji!

21 marca 2013 r. projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Zmiany w systemie zarządzania służbą zdrowia!

Ministerstwo Zdrowia proponuje poważne zmiany w systemie zarządzania służbą zdrowia. Likwidacji ulegnie centrala Narodowego Funduszu Zdrowia. Pieniądze ze składki zdrowotnej będzie dzielić ministerstwo pomiędzy regionalne oddziały NFZ.

Herbata dla urzędnika to "nienależne świadczenie"

Zdaniem Ministra Finansów herbata dla pracowników samorządowych nie może być w urzędach przedmiotem przetargu. Jest ona bowiem świadczeniem nienależnym, od którego należy płacić podatek.

Ustawa śmieciowa pod lupą II Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej

To sposób i wysokość naliczania stawek za odbiór śmieci to największy kłopot jaki sprawia nowa ustawa o gospodarce odpadami - uważają samorządowcy. W Warszawie odbywa się II Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Gospodarka odpadami - wyzwania dla samorządów".

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej przyjęta przez Senat!

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o pomocy społecznej. Zdaniem senatora Mieczysława Augustyna najważniejsza zmiana dotyczy wyłączenia wydatków związanych z programami naprawczymi z kosztów utrzymania tych placówek.

Dofinansowanie samorządów do in vitro

Ruch Palikota proponuje by samorządy, tak jak Częstochowa dofinansowywały metodę in vitro i metody zapłodnienia domacicznego.

Planowany wzrost świadczeń pielęgnacyjnych!

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych zakłada podniesienie wysokości świadczenia, które od września 2006 roku nie było waloryzowane. Zasiłki pielęgnacyjne powinny wynosić 200 złotych, a nie 153 - uważa SLD.

Środki na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych zostały podzielone!

Propozycja podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych została już zatwierdzona przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Nowa propozycja współpracy dla bibliotek!

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przewiduje możliwość rezygnacji z poruszania tematu bibliotek w założeniach do ustawy samorządowej. Taką propozycję minister Michał Boni złożył na spotkaniu ze środowiskiem bibliotekarzy 18 marca.

Rejestracja bezrobotnych przez Internet!

Sądecki Urząd Pracy jest jednym z kilku urzędów w Polsce, który testuje pilotażowy program, pozwalający bezrobotnym i poszukującym pracy rejestrację przez internet. Taka możliwość wejdzie w życie w całym kraju od 27 maja.

Związki zawodowe zapowiadają kolejne zmiany w umowach!

Związki zawodowe domagają się zmian nie tylko w umowach zlecenia, ale także w umowach na czas określony - wynika z propozycji przygotowanej przez OPZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych.

Od 2014 r. 6-latki obowiązkowo pójdą do szkół!

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2014 r., obligatoryjnie wszystkie 6-latki będą musiały rozpocząć naukę w szkole.

TK umorzył postępowanie ws. zwrotu mienia Kościołowi katolickiemu

TK umorzył postępowanie ws. zwrotu mienia Kościołowi katolickiemu, natomiast orzekł, że nie jest sprzeczne z konstytucją pozbawienie samorządu terytorialnego prawa do udziału w postępowaniu przed komisją zwracającą gminom żydowskim mienie zagrabione im w PRL.

Umowy zlecenia zostaną oskładkowane!

Umowy zlecenie zostaną oskładkowane. Pracodawcy będą musieli odprowadzać od nich ZUS.

Cyfryzacja administracji samorządowej

Tegoroczne VII Forum Szkoleniowe Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. z Gliwic, pt. „Inteligenta Gmina filarem zrównoważonego rozwoju”, odbędzie się w dniach 21-23.03 w Szczyrku. Patronem medialnym spotkania jest „Gazeta Samorządu i Administracji”.

Odpowiedzialność solidarna w podatku VAT tylko dla wybranych!

Projektowane zmiany w podatku VAT, dotyczące wprowadzenia instytucji odpowiedzialności solidarnej, będą obejmowały tylko i wyłącznie hurtowy oraz prowadzony na szeroką skalę handel towarami wrażliwymi takimi jak paliwo, stal czy złoto.

Wzory pism w administracji – elektroniczna standaryzacja

Standaryzacja wzorów pism w administracji umożliwi elektronizację i uproszczenie procedur administracyjnych, będzie sprzyjać przejrzystości prawa i zwiększeniu świadomości prawnej, a także ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej.

OPZZ w walce o zmniejszenie bezrobocia

Dlaczego rząd stara się wspierać tylko pracodawców a nie widzi biednych pracujących, którzy mogą liczyć co najwyżej na umowy śmieciowe? To jedno z pytań jakie OPZZ chce zadać rządowi apelując o pochylenie się nad biedą i bezrobociem.

ZNP przeciwko łączeniu bibliotek!

Związek Nauczycielstwa Polskiego sprzeciwia się planom łączenia bibliotek szkolnych z publicznymi. W ten sposób zmieni się status prawny nauczycieli bibliotekarzy, którzy zostaną wyłączeni spod Karty Nauczyciela - alarmuje ZNP.

Pacjent będzie miał wgląd online w historię leczenia!

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) to nowy system, który ma umożliwić każdemu pacjentowi wgląd online w historię swojego leczenia. System ma być udostępniony w połowie 2013 r..

Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie

Dobre prawo – sprawne rządzenie to projekt, którego ideą jest poprawa jakości aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również poprawa jakości rozstrzygnięć organów nadzorujących i kontrolujących działalność JST.

Super Samorząd - konkurs o tytuł 2012 r. rozstrzygnięty!

Nagroda Super Samorząd jest wyróżnieniem dla uczestników, władz samorządowych i mieszkańców, którzy najskuteczniej współpracowali w ramach akcji.
Nagrody Super Samorząd 2012 zostały już wręczone.

Wieloletnia prognoza finansowa – zakres prezentacji danych według RIO

Elektroniczna wersja wieloletniej prognozy finansowej wymaga znowelizowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, a kwot tych nie wykazały w wydatkach budżetowych.

Opłata za śmieci to najczęściej 6-8 zł

Stawki opłat za śmieci uchwalane przez gminy zaczynają się już od 2 zł za osobę – wynika z analizy Związku Gmin Wiejskich RP.

Walka z bezrobociem – więcej swobody dla powiatów

Sposób na poprawę efektywności walki z bezrobociem przedstawiony został w gotowym już projekcie założeń zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uelastycznienie czasu pracy – projekty ustaw już w Sejmie

Ułatwienie elastycznego gospodarowania czasem pracy, to główny cel projektów ustaw, którymi ma zająć się Sejm, na rozpoczynającym się dziś, tj. 6 marca 2013 r. posiedzeniu.

Projekt ustawy samorządowej - MAC pracuje nad poprawą warunków świadczenia usług przez JST

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w dalszym ciągu pracuje nad projektem ustawy samorządowej. Proponowane regulacje mają na celu poprawę warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dzienniczek nauczyciela - większa kontrola czasu pracy

Od lat wypomina się nauczycielom, że nikt nie kontroluje ponad połowy ich czasu pracy. Ministerstwo Edukacji chce to zmienić i zapowiada dzienniczki nauczyciela. Pedagodzy będą tam wpisywać, ile czasu przepracowali.

Nowe warunki techniczne budynków w gminie!

Weszły w życie nowe przepisy regulujące warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Mediacja skuteczną metodą rozwiązywania sporów

Mediacje mogą być bardziej skuteczną metodą rozwiązywania konfliktów niż proces sądowy - uważają prawnicy. Dlatego w Ministerstwie Sprawiedliwości podpisano dziś deklaracje stosowania innych alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych.

E-administracja - liczne zmiany dla poprawy funkcjonowania

Aby poprawić funkcjonowanie e-administracji, w pełni wykorzystać e-systemy do zarządzania państwem oraz, w większym stopniu rozszerzyć dostęp do szerokopasmowego Internetu, należy wprowadzić liczne zmiany.