Kategorie

Wiadomości

29 sie 2021
25 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Urlopy rodzicielskie - jeszcze w 2013 r.

Urlopy rodzicielskie jednomyślnie przyjęte przez Sejm. Zmiany w Kodeksie pracy mają wejść w życie 17 czerwca 2013 r.

Deklaracje śmieciowe do sprawdzenia

Deklaracje śmieciowe czeka przegląd. Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zlecił przegląd podjętych przez gminy uchwał.

Dzień Samorządu Terytorialnego 2013

27 maja 2013 r. obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Samorządowcy świętują corocznie począwszy od 2000 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2014 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku powinno wzrosnąć o co najmniej 80 zł- szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Prace nad ustaleniem wysokości płacy minimalnej wciąż trwają.

Urzędy pracy będą rozliczane ze swoich wyników

Resort pracy przygotował założenia ustawy reformującej urzędy pracy. Co się zmieni? Urzędy będą rozliczane z efektów swojej pracy. Zmieni się sposób pracy z bezrobotnymi.

Rekrutacja do przedszkoli - oszustwa rodziców

Rekrutacja do przedszkoli daje pierwszeństwo rodzicom samotnie wychowującym dzieci. Z tego powodu coraz więcej rodziców oszukuje przy naborze dzieci do placówek.

Forum Samorządowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji 9. FORUM SAMORZĄDOWE 2013 pod hasłem: Wzrost i rozwój potencjału Europy poprzez inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów, które odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2013 r. w Kołobrzegu..

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast

W dniach 22-23 maja 2013 r. w Warszawie odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego, pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Bezpieczeństwo - Polacy zadowoleni

Bezpieczeństwo w naszym kraju ocenili sami Polacy. Większość z nas czuje się bezpiecznie.

Uchwała śmieciowa w Radomiu może trafć do sądu

Uchwała śmieciowa w Radomiu może zostać zaskarżona u wojewody mazowieckiego, a w dalszej kolejności - trafić do sądu.

Deklaracje odpadowe - składanie wciąż trwa

Deklaracje odpadowe pozwalają zdecydować właścicielom nieruchomości czy chcą segregować śmieci. Czym skutkuje niezłożenie dokumentu w terminie?

Ostatni dzień składania wniosków o dopłaty rolnicze

Termin na złożenie wniosku o dopłaty rolnicze mija 15 maja. Ostatecznie spóźnialscy mają czas do 10 czerwca, jednak każdy dzień zwłoki skutkuje niższym dofinansowaniem.

In vitro: kliniki składają oferty

Oferty na leczenie niepłodności metodą in vitro złożyło dotychczas 7 klinik. Termin na zgłoszenia mija jutro.

Upadłość Przewozów Regionalnych coraz bliżej

Nowelizacja ustawy o spółkach kolejowych daje spółkom przewozowym możliwość ogłoszenia upadłości. Eksperci oceniają, że to krok w stronę ogłoszenia upadłości Przewozów Regionalnych.

Urlopy rodzicielskie w Sejmie

Urlop rodzicielski to nowe rozwiązanie proponowane przez rząd. W Sejmie trwa debata nad nowelizacją Kodeksu pracy, wprowadzającą w życie roczne urlopy dla rodziców.

Trzynastki dla matek sfery budżetowej

Matki - pracownice sfery budżetowej będą miały prawo do otrzymania trzynastej pensji bez względu na staż pracy u jednego pracodawcy. Nowe przepisy zostały uchwalone przez Sejm.

Reformy KRUS nie będzie

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych rolników zostały wstrzymane. PO i PSL nie doszły do porozumienia w sprawie reformy KRUS i kwestia ta została odłożona na później.

NIK: unijne środki na polskie drogi znowu zmniejszone

Od 2008 roku o blisko 500 milionów zostały zmniejszone unijne środki na polskie drogi. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport o wykonaniu obowiązków przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Konferencja naukowa „Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech”

24 maja 2013 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa na temat: „Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech”. Prezentacja poglądów i wymiana polsko-niemieckich doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w obu krajach może okazać się ważnym głosem w ciągle aktualnej dyskusji na temat reformy administracji samorządowej w Polsce.

Przetarg na odbiór odpadów ogłasza Warszawa

Na dwa miesiące przed wejściem w życie tak zwanej ustawy śmieciowej Warszawa wreszcie ogłasza przetarg na odbiór odpadów. Od 1 lipca to gminy przejmują obowiązek odbierania śmieci od mieszkańców.

Jaka kara za niezłożenie PIT-u?

Dziś, tj. 30 kwietnia 2013 r. mija ostatni dzień na na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Urzędnicy zachęcają, aby formularz PIT wypełnić i przesłać przez internet. Dla tych, którzy wolą osobiście odwiedzić urząd skarbowy, godziny pracy niektórych z nich zostały wydłużone.  A co ze spóźnialskimi, którym na czas nie uda się wysłać bądź dostarczyć PIT-u?

Budżet obywatelski Tarnowa odniósł sukces

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy gminy, dzielnicy, wsi lub osiedla mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków. Jednym z miast, które odniosło sukces w tym zakresie jest Tarnów. Miasto to pierwsze w Małopolsce oddało w ręce mieszkańców decyzję, na co wydać dwa miliony złotych z miejskiej kasy.

Jutro mija termin złożenia zeznań podatkowych za 2013 r.

Pamiętajmy: zeznanie podatkowe za rok 2012 można składać jeszcze tylko dziś i jutro.

Samorządowe mistrzostwa piłki nożnej

W dniach 6-7 czerwca br. odbędą się VI Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej. Do udziału w turnieju zaprasza organizator – Starostwo Powiatowe w Legionowie.

Ruszyła V edycja Krajowego Konkursu Energetycznego

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod tytułem „Inteligentna gmina w inteligentnym rozwoju”.

Pokaż wreszcie, co masz w mieście

Do 31 maja br. potrwa rywalizacja w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Pokaż wreszcie, co masz w mieście”.

Kiedy i czy Polska powinna przyjąć euro?

"Kiedy i czy Polska powinna przyjąć euro?" - zdania na ten temat są podzielone. Dziś dyskutowano o tym podczas debaty zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą i Fundację Schumana.

Różnicowanie świadczeń na dzieci w rodzinach zastępczych

Różnicowanie świadczeń na dzieci w rodzinach zastępczych jest zgodne z Konstytucją. Tak orzekli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Rozpatrywali oni wniosek grupy posłów, którzy nie zgadzają się z artykułem 80 znowelizowanej ustawy o wspieraniu rodziny.

Telewizja cyfrowa dociera do kolejnych gmin

Cyfryzacja dociera do kolejnych gmin w Polsce. Rozpoczął się czwarty etap przełączania sygnału telewizyjnego.

Informatyzacja urzędów - projekt ustawy o informatyzacji przyjęty przez KRMC

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął projekt ustawy nowelizującej ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z jego założeniami podmioty publiczne będą musiały m.in. przygotować odpowiednie elektroniczne wzory pism i formularze. Wprowadzony ma zostać również obowiązek udostępniania i wykorzystywania przez podmioty publiczne elektronicznej skrzynki podawczej.

Ruch tramwajowy zostanie wyłączony

Od 27 kwietnia do 5 maja 2013 r. wyłączony zostanie ruch tramwajów na Alejach Jerozolimskich na dwóch głównych trasach północ-południe i wschód-zachód. Ta operacja spowoduje duże zmiany w komunikacji miejskiej. Aż 9 linii tramwajowych będzie zawieszonych, a następne 9 zmieni swoje dotychczasowe trasy.

Audyt w PKP - czas na walkę z nieuczciwymi praktykami

Kilkadziesiąt milionów złotych strat, nieuczciwe praktyki, nepotyzm, wpływ na przebieg przetargów - takie informacje ujawnił audyt przeprowadzony w PKP.

Raport o ubezpieczeniach wkrótce będzie gotowy!

Raport o systemie zabezpieczenia społecznego ma być gotowy za kilka tygodni. Ma omawiać wszystkie trzy filary systemu. Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz chciałby, aby raport wywołał szeroką dyskusję o systemie zabezpieczeń społecznych.

Założenia do projektu dotyczącego działalności urzędów pracy - prace trwają

Urzędy pracy mają być bardziej skuteczne - zapowiada rząd. O bezrobociu rozmawiali w centrum Dialog w Warszawie eksperci, pracodawcy oraz przedstawiciele resortu pracy.

Zmiany w organizacji nauczania - nowelizacja gotowa do podpisu

W kwietniu 2013 r. zostanie podpisana nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, określający nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu maturalnego począwszy od 2015 r. Obecnie trwają końcowe prace redakcyjne nad projektem nowelizacji, który 21 stycznia 2013 r. trafił do konsultacji społecznych.

Tańsze przedszkola najwcześniej w 2014 r.!

Wszystkie dodatkowe godziny w przedszkolu ponad pięć bezpłatnych, będą kosztować maksymalnie jeden złoty. Dodatkowe dopłaty do przedszkoli możliwe będą jednak dopiero od 1 września 2014 r.

Zatrudnianie na próbę bez wynagrodzenia stanowi naruszenie prawa!

Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega przed zatrudnianiem na próbę bez wynagrodzenia. Z kontroli Inspekcji wynika, że takie praktyki nieuczciwych pracodawców
zdarzają się częściej w okresie kiedy trwają prace sezonowe.

Czy nowoczesne technologie w Sejmie są potrzebne?

Nowoczesność wkracza do Sejmu. Od maja posłowie będą mogli głosować przy użyciu tabletów, ale tylko na posiedzeniach komisji. Ma w tym pomóc specjalna aplikacja, nad którą już kończą się testy.

Prace nad projektem zmian przepisów regulujących sztuczne zapłodnienie trwają

Jak twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna" brakuje przepisów, które dokładnie uregulowałyby kwestię sztucznego zapłodnienia. Ministerstwo Zdrowia zdaniem Gazety, w dalszym ciągu jednak lekceważy problem sztucznego zapłodnienia. Resort Bartosza Arłukowicza odpowiada natomiast, że obecnie procedowany jest projekt o zmianie ustaw o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Rozprawa w sprawie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli odroczona!

Rozprawa w sprawie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli została odroczona. Trybunał Konstytucyjny nie orzekł wczoraj, tj. 11 kwietnia 2013 r., czy dodatek dla nauczycieli jest zgodny z ustawą zasadniczą.

Spółdzielnie socjalne pomogą walczyć z bezrobociem!

Spółdzielnie socjalne działają podobnie jak przedsiębiorstwa. Jednak poza wypracowywaniem zysku przyczyniają się także do reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych czy opuszczających zakłady karne.

Co zrobić z pieniędzmi z OFE - sejmowa debata pod przewodnictwem PiS

Rząd, politycy i eksperci nadal zastanawiają się co zrobić z pieniędzmi z Otwartych Funduszy Emerytalnych. "Bezpieczna emerytura. Twój wybór, ZUS czy OFE" to hasło debaty, którą organizuje dziś w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość. W debacie oprócz profesora Piotra Glińskiego mają wziąć udział między innymi tacy eksperci jak: Ryszard Petru, Adam Glapiński, Andrzej Zuber i Witold Orłowski.

Dodatek uzupełniający dla nauczycieli łamie zasady praworządności samorządu terytorialnego!

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie czy zapis o samorządowym dodatku dla nauczycieli jest zgodny z prawem. O zbadanie tej sprawy wystąpiło pięć rad gmin.

Dziś Światowy Dzień Walki z Bezrobociem!

W Polsce jest ponad 2 miliony 300 tysięcy osób bez pracy. Dziś Światowy Dzień Walki z Bezrobociem. Walka ta jest szczególnie ważna w sytuacji, gdy wzrasta liczba osób mających długotrwały problem ze znalezieniem zatrudnienia.

System opieki zdrowotnej w Polsce - debata o zmianach

Dziś, tj. 11 kwietnia 2013 r. odbędzie się kolejna debata na temat zmian w służbie zdrowia. Jak twierdzą organizatorzy spotkania "Chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie: czy te zmiany spowodowały, że służba zdrowia funkcjonuje w Polsce dużo lepiej, czy dużo gorzej?"

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej podpisana przez Prezydenta

9 kwietnia 2013 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej. Wprowadzone zmiany przewidują m.in. możliwość tworzenia domów pomocy społecznej dla osób z problemami alkoholowymi.

Zmiany w systemie przyznawania rent dla policjantów od 2014 r.

Policyjne związki zawodowe nie zgadzają się z propozycjami zmian w systemie przyznawania rent. Po wprowadzeniu proponowanych przez rząd zmian od 2014 r. policjantom będzie trudniej uzyskiwać renty.

Obowiązek wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego przez JST w Trybunale Konstytucyjnym!

11 kwietnia 2013 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski Rady Miejskiej w Chrzanowie, Rady Gminy w Bochni, Rady Miejskiej Inowrocławia, Rady Gminy Stoszowice, Rady Miejskiej w Zatorze dotyczące obowiązku wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego przez jednostki samorządu terytorialnego.

"Bezpieczeństwo dzięki różnorodności" - dalszy ciąg dyskusji na temat OFE

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych apeluje do szefa resortu pracy o nieprzenoszenie oszczędności Polaków z OFE do ZUS-u. W skierowanym do Ministra Władysława Kosiniaka - Kamysza liście, przedstawiciele Izby argumentują, że im więcej jest możliwości gromadzenia środków na przyszłe emerytury tym lepiej.

Raport NIK: poziom bezpieczeństwa na polskich szlakach kolejowych jest fatalny!

Poziom bezpieczeństwa na polskich szlakach kolejowych jest fatalny - wynika z nieopublikowanego jeszcze raportu Najwyższej Izby Kontroli. Autorzy opracowania wśród instytucji odpowiedzialnych za ten stan wymieniają między innymi zarządcę infrastruktury PKP - Polskie Linie Kolejowe, Urząd Transportu Kolejowego i Ministerstwo Transportu.