Kategorie

Wiadomości

23 maja 2021
19 cze 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Środki na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych zostały podzielone!

Propozycja podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych została już zatwierdzona przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Nowa propozycja współpracy dla bibliotek!

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przewiduje możliwość rezygnacji z poruszania tematu bibliotek w założeniach do ustawy samorządowej. Taką propozycję minister Michał Boni złożył na spotkaniu ze środowiskiem bibliotekarzy 18 marca.

Rejestracja bezrobotnych przez Internet!

Sądecki Urząd Pracy jest jednym z kilku urzędów w Polsce, który testuje pilotażowy program, pozwalający bezrobotnym i poszukującym pracy rejestrację przez internet. Taka możliwość wejdzie w życie w całym kraju od 27 maja.

Związki zawodowe zapowiadają kolejne zmiany w umowach!

Związki zawodowe domagają się zmian nie tylko w umowach zlecenia, ale także w umowach na czas określony - wynika z propozycji przygotowanej przez OPZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych.

Od 2014 r. 6-latki obowiązkowo pójdą do szkół!

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2014 r., obligatoryjnie wszystkie 6-latki będą musiały rozpocząć naukę w szkole.

TK umorzył postępowanie ws. zwrotu mienia Kościołowi katolickiemu

TK umorzył postępowanie ws. zwrotu mienia Kościołowi katolickiemu, natomiast orzekł, że nie jest sprzeczne z konstytucją pozbawienie samorządu terytorialnego prawa do udziału w postępowaniu przed komisją zwracającą gminom żydowskim mienie zagrabione im w PRL.

Umowy zlecenia zostaną oskładkowane!

Umowy zlecenie zostaną oskładkowane. Pracodawcy będą musieli odprowadzać od nich ZUS.

Cyfryzacja administracji samorządowej

Tegoroczne VII Forum Szkoleniowe Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. z Gliwic, pt. „Inteligenta Gmina filarem zrównoważonego rozwoju”, odbędzie się w dniach 21-23.03 w Szczyrku. Patronem medialnym spotkania jest „Gazeta Samorządu i Administracji”.

Odpowiedzialność solidarna w podatku VAT tylko dla wybranych!

Projektowane zmiany w podatku VAT, dotyczące wprowadzenia instytucji odpowiedzialności solidarnej, będą obejmowały tylko i wyłącznie hurtowy oraz prowadzony na szeroką skalę handel towarami wrażliwymi takimi jak paliwo, stal czy złoto.

Wzory pism w administracji – elektroniczna standaryzacja

Standaryzacja wzorów pism w administracji umożliwi elektronizację i uproszczenie procedur administracyjnych, będzie sprzyjać przejrzystości prawa i zwiększeniu świadomości prawnej, a także ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej.

OPZZ w walce o zmniejszenie bezrobocia

Dlaczego rząd stara się wspierać tylko pracodawców a nie widzi biednych pracujących, którzy mogą liczyć co najwyżej na umowy śmieciowe? To jedno z pytań jakie OPZZ chce zadać rządowi apelując o pochylenie się nad biedą i bezrobociem.

ZNP przeciwko łączeniu bibliotek!

Związek Nauczycielstwa Polskiego sprzeciwia się planom łączenia bibliotek szkolnych z publicznymi. W ten sposób zmieni się status prawny nauczycieli bibliotekarzy, którzy zostaną wyłączeni spod Karty Nauczyciela - alarmuje ZNP.

Pacjent będzie miał wgląd online w historię leczenia!

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) to nowy system, który ma umożliwić każdemu pacjentowi wgląd online w historię swojego leczenia. System ma być udostępniony w połowie 2013 r..

Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie

Dobre prawo – sprawne rządzenie to projekt, którego ideą jest poprawa jakości aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również poprawa jakości rozstrzygnięć organów nadzorujących i kontrolujących działalność JST.

Super Samorząd - konkurs o tytuł 2012 r. rozstrzygnięty!

Nagroda Super Samorząd jest wyróżnieniem dla uczestników, władz samorządowych i mieszkańców, którzy najskuteczniej współpracowali w ramach akcji.
Nagrody Super Samorząd 2012 zostały już wręczone.

Wieloletnia prognoza finansowa – zakres prezentacji danych według RIO

Elektroniczna wersja wieloletniej prognozy finansowej wymaga znowelizowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, a kwot tych nie wykazały w wydatkach budżetowych.

Opłata za śmieci to najczęściej 6-8 zł

Stawki opłat za śmieci uchwalane przez gminy zaczynają się już od 2 zł za osobę – wynika z analizy Związku Gmin Wiejskich RP.

Walka z bezrobociem – więcej swobody dla powiatów

Sposób na poprawę efektywności walki z bezrobociem przedstawiony został w gotowym już projekcie założeń zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uelastycznienie czasu pracy – projekty ustaw już w Sejmie

Ułatwienie elastycznego gospodarowania czasem pracy, to główny cel projektów ustaw, którymi ma zająć się Sejm, na rozpoczynającym się dziś, tj. 6 marca 2013 r. posiedzeniu.

Projekt ustawy samorządowej - MAC pracuje nad poprawą warunków świadczenia usług przez JST

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w dalszym ciągu pracuje nad projektem ustawy samorządowej. Proponowane regulacje mają na celu poprawę warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dzienniczek nauczyciela - większa kontrola czasu pracy

Od lat wypomina się nauczycielom, że nikt nie kontroluje ponad połowy ich czasu pracy. Ministerstwo Edukacji chce to zmienić i zapowiada dzienniczki nauczyciela. Pedagodzy będą tam wpisywać, ile czasu przepracowali.

Nowe warunki techniczne budynków w gminie!

Weszły w życie nowe przepisy regulujące warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Mediacja skuteczną metodą rozwiązywania sporów

Mediacje mogą być bardziej skuteczną metodą rozwiązywania konfliktów niż proces sądowy - uważają prawnicy. Dlatego w Ministerstwie Sprawiedliwości podpisano dziś deklaracje stosowania innych alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych.

E-administracja - liczne zmiany dla poprawy funkcjonowania

Aby poprawić funkcjonowanie e-administracji, w pełni wykorzystać e-systemy do zarządzania państwem oraz, w większym stopniu rozszerzyć dostęp do szerokopasmowego Internetu, należy wprowadzić liczne zmiany.

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, dla instytucji kultury!

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Od dziś nowe kwoty emerytur, rent i dodatków - czyli waloryzacja 2013

Od 1 marca 2013 r., czyli od dziś obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent, z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Do dziś pracodawcy muszą przekazać PIT-11!

Dzisiejszy dzień, tj. 28 lutego to ostatni dla pracodawców dzień na przekazanie pracownikom PIT 11. Opóźnienie w jego przekazaniu grozi sankcją karną.

Likwidacja szkół - dziś mija termin zgłaszania uchwał intencyjnych

Dwieście, a według niektórych szacunkowych danych nawet siedemset szkół zniknie od nowego roku szkolnego z edukacyjnej mapy Polski. Organy prowadzące, do dzisiaj mają czas, aby wstępnie określić, które placówki pójdą do likwidacji.

Przedłużony termin składania deklaracji do systemu e-Deklaracje

E-deklaracje, których termin upłynął 25 lutego (VAT-7 rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc) będą przyjmowane przez system e Deklaracje do 3 marca 2013 r.

Spadek opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada, że już od września tego roku opłaty dla rodziców za 6 i 7 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu spadną do 1 złotego. Po roku złotówkę będą kosztować już trzy dodatkowe godziny, a od 1 września 2015 roku wszystkie będą bezpłatne.

Nowe interpretacje wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków!

Instytucja Zarządzająca POKL udzieliła wyjaśnień w związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretującymi zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL odnośnie osób samozatrudnionych oraz limitów kosztów pośrednich w projektach partnerskich.

Nasza Kasa - bezpłatny dostęp do danych finansowych każdej gminy w Polsce!

Bezpłatny dostęp do danych finansowych każdej gminy w Polsce umożliwia aplikacja naszakasa.org.pl. Pozwala na poznanie struktury budżetu poszczególnych gmin, a także prześledzenie zmian, jakie w tej strukturze zachodziły w czasie.

„MALUCH 2013” – szansą na dotacje dla gminy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło I edycję konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 2013 – edycja 1”. Termin składania ofert upływa już 18 marca 2013 r.

Nowa zaktualizowana BeSti@ już udostępniona!

Regionalne Izby Obrachunkowe udostępniły nową zaktualizowaną wersję szablonu zestawienia w systemie BeSti@ (z dn. 20.02.2013), który umożliwia przeniesienie wprowadzonych do systemu danych z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej do Excela.

Nowe domy pomocy społecznej, dla osób z uzależnieniem alkoholowym

Sejm znowelizował ustawę o pomocy społecznej, która ma usprawnić udzielanie pomocy osobom potrzebującym. Nowela wprowadza m.in. nowy typ domu pomocy społecznej.

RIO: Czas na złożenie lutowych sprawozdań finansowych dobiega końca!

Nowe zasady naliczania opłat za odpady komunalne

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po raz kolejny została znowelizowana. Wprowadzone m.in. w zakresie naliczania opłat za odpady zmiany, tym razem zostały uznane za korzystne dla samorządów.

Podlasie: Dotacje na energię odnawialną, e-usługi w szpitalach

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzje o dofinansowaniu najlepszych projektów, zgłoszonych w trzech konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: na inwestycje w odnawialne źródła energii, na zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w obsłudze pacjentów oraz na budowę szerokopasmowego internetu.

Ruszyła V edycja konkursu Kampania Społeczna Roku

W przedsięwzięciu mogą brać udział organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, instytucje publiczne, firmy, agencje reklamowe i PR oraz osoby prywatne.

Energia odnawialna szansą rozwoju Podlasia

- Nie stawiamy pytania, czy należy zmienić politykę energetyczną, tylko jak to zrobić. W przeciwnym wypadku nasze dzieci i wnuki będą miały ogromny kłopot – stwierdził Lutz Ribbe z Fundacji EuroNatur. Nad odpowiedzią na to pytanie zastanawiali się polscy i niemieccy eksperci podczas konferencji, zatytułowanej „Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego”.

Lubelskie też jest Eko

Województwo lubelskie włącza się w akcję „W 90 dni do Eko”. To ogólnopolski program promujący zdrowy styl życia. Jest skierowany do wszystkich, którzy chcą porzucić złe nawyki i żyć zdrowo, ale nie bardzo wiedzą, jak to zrobić.

Przetargi na budowę brakujących fragmentów trasy S8

W najbliższym czasie rozpocznie się wybór wykonawców dróg z dotacji unijnych na lata 2014–2020. Wśród nich mają się między innymi znaleźć przetargi na budowę brakujących fragmentów trasy S8 z Warszawy do Białegostoku - informuje "Rzeczpospolita".

200 tys. zł na organizację szkoleń ratowników wodnych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs na realizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w 2013 r. Zaplanowano kwotę łącznie 200 tys. zł. Do konkursu mogą przystąpić podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, które w ciągu 31 dni od publikacji (4 lutego br.) prześlą swoją ofertę.

Zjednoczone Emiraty Arabskie zainwestują na Podlasiu?

Delegacja rządowa Zjednoczonych Emiratów Arabskich odwiedziła Białystok. W piątek 8 lutego goście spotkali się z przedstawicielami białostockiego i podlaskiego samorządu.

Ponad 5 mln zł na ochronę przeciwpowodziową w Lubuskiem

Ponad 5 mln zł trafi do Lubuskiego na zadania realizowane w ramach Programu Odra 2006. - Pieniądze zostaną przeznaczane na uzupełnianie wałów i budowę umocnień – poinformował na spotkaniu z dziennikarzami Stanisław Tomczyszyn, członek zarządu województwa lubuskiego. Te ważne zadania, realizowane przez samorząd mają uchronić przed powodziami oraz przyczyniać się do budowy systemu zintegrowanej gospodarki wodnej lubuskich rzek.

Małopolska: prace nad systemem informatycznym w służbie zdrowia

Elektroniczna rejestracja pacjentów, przekazywanie dokumentacji medycznej i zleceń badań drogą elektroniczną, integracja systemów informatycznych pomiędzy wszystkimi małopolskimi szpitalami dla ułatwienia kompleksowej obsługi medycznej chorego – to wszytko już niedługo może stać się jak najbardziej realne. Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego pracuje nad sposobem wprowadzenia takich rewolucyjnych zmian w służbie zdrowia w naszym regionie.

Świętokrzyskie: Kolejne gminy z unijnym wsparciem

Stadion sportowy w Wojciechowicach, modernizacja amfiteatru w Opatowie, nowa droga w gminie Zagnańsk – a wszystko to dzięki unijnemu wsparciu. Kolejne trzy samorządy podpisały w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opolskie: remont nyskiej tamy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisał umowę z wykonawcą na roboty budowlane dla drugiego przedsięwzięcia w ramach projektu pn. Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (etap I).

Pomorskie: Budowanie partnerstwa międzysamorządowego

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 15 lutego 2013 r. odbędzie się spotkanie samorządowców. Tematem forum będzie współpraca samorządów w ramach obszarów funkcjonalnych i pozyskiwanie funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.

Warmia i Mazury: Budowa ekologicznych portów żeglarskich

Seminarium inicjowane przez samorząd województwa odbędzie się w najbliższy czwartek (7 lutego) w Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. Poświęcone będzie w całości realizacji programu budowy ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego.