reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Pracownicy

Trzynastka w niepełnej wysokości a urlop macierzyński

Aktualizacja: 08.11.2012

Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego – pod warunkiem, że przepracowany okres wynosi co najmniej 6 miesięcy. W przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym brakuje jednak wytycznych, w jaki sposób ustalić, czy pracownik faktycznie przepracował 6 miesięcy. »

Samorządowcy nie powinni dostawać diet za pracę w związkach komunalnych

Aktualizacja: 06.11.2012

Samorządowcy nie powinni dostawać diet za pracę w związkach komunalnych - uznał gliwicki sąd. Wskazał, że uchwała w tej sprawie zgromadzenia związku, który organizuje komunikację miejską w aglomeracji katowickiej, została wydana bez podstawy prawnej. »

Zatrudnienie członków rodziny przez dyrektora zakładu budżetowego

Aktualizacja: 11.10.2012

Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym miasta. Czy nasz dyrektor może zatrudnić swoją żonę i syna na podstawie umowy cywilnoprawnej? Czy może zatrudnić syna na podstawie umowy o pracę na stanowisku ratownika lub kasjera? »

Trzynastki dla osób na urlopach macierzyńskich

Aktualizacja: 09.10.2012

Sporo wątpliwości wywołuje kwestia prawa do wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej w przypadku kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich. Wielomiesięczne dyskusje na ten temat zakończyły się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. »

Kolejne oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły

Aktualizacja: 04.10.2012

Oświadczenia majątkowe składają wszyscy kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych – zarówno tych, które zostały wyposażone w osobowość prawną, jak i tych, które takiej osobowości prawnej nie mają. W tej grupie jest również dyrektor szkoły. »

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Aktualizacja: 25.09.2012

Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze. Oznacza to, że sposób rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych powinien wybrać sam pracownik. »

Jak zrekompensować pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom samorządowym

Aktualizacja: 03.09.2012

W zależności od formy rekompensaty pracy nadliczbowej wybranej przez pracowników za taką pracę w tygodniu można wypłacić im normalne wynagrodzenie (bez dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych przewidzianych w przepisach Kodeksu pracy) lub udzielić czasu wolnego w tym samym wymiarze co liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Natomiast za pracę w niedzielę należy wypłacić pracownikom normalne wynagrodzenie powiększone o 100% dodatek. »

Premie dla pracowników samorządowych

Aktualizacja: 21.08.2012

Premie nie są płacą za konkretnie wykonaną pracę, lecz dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, który ma charakter świadczenia. Premie występują przeważnie w systemach wynagradzania pracowników u pracodawców prywatnych, gdzie warunki płacy regulowane są głównie przepisami wewnętrznymi. Nie oznacza to jednak, że pracownicy należący do sfery budżetowej zostali całkowicie pozbawieni możliwości otrzymania takiego dodatkowego świadczenia. »

Czas pracy korpusu służby cywilnej i urzędników państwowych

Aktualizacja: 06.08.2012

Osoby zatrudnione w ramach korpusu służby cywilnej oraz pracowników urzędów państwowych obowiązują specyficzne reguły dotyczące czasu pracy. Pracodawcy powinny zwrócić uwagę na te szczególne reguły dotyczące czasu pracy, aby uniknąć w przyszłości błędów, które skutkować mogą odpowiedzialnością wykroczeniową. »

Czas pracy pracowników samorządowych

Aktualizacja: 21.06.2012

Większość regulacji związanych z czasem pracy pracowników samorządowych wynika z Kodeksu pracy. Istnieje w tej kwestii jednak szereg odrębności, które mogą być powodem wielu komplikacji i problemów związanych z rozliczaniem czasu pracy tych pracowników. »

Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy w jednostce budżetowej

Aktualizacja: 22.05.2012

W samorządowej jednostce budżetowej zatrudniamy dwie osoby, które posiadają gospodarstwo rolne. »

Jak przyznawać pracownikom samorządowym nagrody jubileuszowe

Aktualizacja: 10.05.2012

Pracodawcy ze sfery prywatnej mogą, ale nie muszą wypłacać swoim pracownikom nagród jubileuszowych. Natomiast pracownikom sektora państwowego, w tym samorządowcom, taką gratyfikację gwarantuje ustawa o pracownikach samorządowych. »

Wymagania i warunki zatrudniania na stanowiskach doradców i asystentów w samorządzie

Aktualizacja: 20.04.2012

Gabinety doradcze w samorządzie funkcjonują w ograniczonym zakresie – co oznacza, że można je tworzyć jedynie w urzędach gmin, starostwach powiatowych oraz urzędach marszałkowskich. Składają się one z doradców i asystentów, których podstawowym zadaniem jest merytoryczne i organizacyjne wsparcie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty czy marszałka województwa. Wykluczone jest zatem zatrudnianie osób na takich stanowiskach w innych jednostkach samorządu. Oczekiwania względem członków tzw. gabinetów odbiegają od wymagań, jakim muszą sprostać inni pracownicy samorządowi. »

Kategorie zaszeregowania wynagrodzenia w zakładzie budżetowym

Aktualizacja: 28.02.2012

Czy w regulaminie wynagradzania dla pracowników samorządowych zakład budżetowy mógł wprowadzić więcej kategorii zaszeregowania, niż to określa część B załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych? »

Trzynastka dla długo chorującego pracownika

Aktualizacja: 15.02.2012

Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama