| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Pracownicy

Kierownik jednostki – podstawowe obowiązki

Aktualizacja: 02.04.2013

Dla większości jednostek tworzących sektor finansów publicznych ustalenie osoby będącej kierownikiem jednostki nie stanowi problemu. Kierownik jednostki może być bowiem wskazany wprost w przepisach regulujących działalność danej jednostki. Status kierownika jednostki ustalić można niekiedy także z przepisów ustrojowych, aktów prawa wewnętrznego (statutów, regulaminów organizacyjnych), a także z aktów indywidualnych (np. umowa o pracę, zakres obowiązków). »

Wymagania wobec pracowników samorządowych

Aktualizacja: 02.04.2013

Ustawa o pracownikach samorządowych zawiera katalog wymagań wobec pracowników samorządowych. Wymagania wobec pracowników samorządowych dzielą się ze względu na formę prawną nawiązania stosunku pracy oraz dodatkowo specyfikę piastowanego stanowiska. »

Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiatu i województwa

Aktualizacja: 28.03.2013

Ustawa o pracownikach samorządowych wprowadza obowiązek zatrudniania sekretarza na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Określa ona również wymogi konieczne do spełnienia przez osobę mogącą zajmować stanowisko sekretarza jednostki samorządu terytorialnego oraz wskazuje niedomknięty katalog kompetencji sekretarza jednostki samorządu terytorialnego. »

Pracownicy samorządowi – rodzaje stosunku pracy

Aktualizacja: 28.03.2013

Pracownikiem samorządowym jest każda osoba fizyczna, która pozostaje w stosunku pracy z wymienioną przez ustawodawcę jednostką samorządową. Kategoria pracowników samorządowych jest jednak bardzo niejednorodna. »

Polecenie służbowe w administracji

Aktualizacja: 15.03.2013

Polecenie służbowe zaliczane jest do najważniejszych wewnętrznych form działania administracji publicznej. »

Uprawnienia pracownika samorządowego

Aktualizacja: 14.03.2013

Uprawnienia pracownika samorządowego regulują przepisy zawarte w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Do uprawnień pracowników samorządowych możemy zaliczyć m.in. dodatek za wieloletnia pracę. »

Obowiązki pracownika samorządowego

Aktualizacja: 12.03.2013

Do obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli. »

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Aktualizacja: 08.03.2013

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest odpowiedzialnością o szczególnym charakterze. Dyscyplina finansów publicznych to bowiem określony, pożądany stan, którego zapewnienie wiąże się z przestrzeganiem zespołu, ustalonych przez ustawodawcę norm prawnych, dotyczących szeroko rozumianej gospodarki finansowej, których naruszenie skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności. »

Godziny nadliczbowe – rozliczenie i rekompensata

Aktualizacja: 05.03.2013

Jeśli pracownik wypracował godziny nadliczbowe, przysługuje mu rekompensata. Praca w godzinach nadliczbowych może być rekompensowana dodatkiem do wynagrodzenia albo czasem wolnym. »

Certyfikat księgowego 2013 - jak zostać głównym księgowym?

Aktualizacja: 24.10.2013

Uzyskanie certyfikatu księgowego jest jednym z warunków uprawniającym do ubiegania się o stanowisko głównego księgowego. Jakie warunki należy zatem spełnić, by uzyskać certyfikat księgowego? »

Obowiązują już nowe stawki diet za delegacje służbowe

Aktualizacja: 01.03.2013

Od dnia dzisiejszego, tj. 1 marca 2013 r. obowiązują nowe stawki diet za delegacje służbowe. Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. »

Odprawy

Aktualizacja: 28.01.2013

Większości pracownikom samorządowym zwalnianym z powodu zmniejszania zatrudnienia, likwidacji czy reorganizacji instytucji, w której pracują, przysługują odprawy tylko, gdy pracują u pracodawców zatrudniających minimum 20 pracowników. »

Urlopy pracowników samorządowych w 2013 roku

Aktualizacja: 21.01.2013

Z początkiem roku pracownicy nabywają prawo do nowego urlopu wypoczynkowego. Zakres uprawnień urlopowych zależy przede wszystkim od stażu pracy i poziomu wykształcenia. Planując urlop wypoczynkowy, trzeba mieć na względzie wykorzystanie zaległego urlopu z poprzedniego roku. »

Kolejny rok bez podwyżek dla samorządowców

Aktualizacja: 17.12.2012

W 2013 roku maksymalne wynagrodzenie na najważniejszych samorządowych stanowiskach oraz diety radnych nadal będą zamrożone. Nie wzrosną też płace w państwowej sferze budżetowej. »

Zasady korzystania z samochodu służbowego

Aktualizacja: 03.12.2012

Warunki odbywania podróży służbowych określa pracodawca. To on wskazuje cel podróży i czas jej trwania, zadania do wykonania oraz środek transportu. Bardzo często pracownik delegowany w podróż odbywa ją samochodem służbowym. Jak wówczas powinno wyglądać rozliczenie kosztów takiej podróży? »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »