Kategorie

Wiadomości

22 maja 2021
18 cze 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Sąd będzie ustalał wysokość opłat

Policja nie będzie opiniować wniosku o kandydacie na stanowisko komornika, aplikanta lub asesora komorniczego.

Obowiązek usuwania śniegu z budynków

Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków powinni usuwać śnieg i lód z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli - wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku.

Już wkrótce do KRS przez internet

Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nowy akt prawny udostępni dokumenty rejestru w formie internetowej oraz zrówna ich moc prawną z dokumentami papierowymi.

Deutsche Bahn zacznie konkurować z PKP

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku DB uruchomi połączenia między Warszawą a Górnym Śląskiem, Trójmiastem, Krakowem i Poznaniem.

Będą pożyczki na oczyszczalnie i elektrownie wiatrowe

NOWE PRAWO 2010 - Gminy oraz przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z preferencyjnych pożyczek i dopłat do inwestycji ekologicznych.

28 miejscowości chce mieć elektrownię atomową

Aż siedem województw zaproponowało lokalizację pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej na swoim terenie. Łącznie wytypowano 28 potencjalnych lokalizacji.

Fundusze unijne: Pensje personelu nie będą ograniczone limitem

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego po konsultacjach społecznych wycofało się z pomysłu ograniczenia kosztów zarządzania unijnymi projektami szkoleniowymi.

Obradowała Rada Ministrów

Na pierwszym w tym w roku posiedzeniu Rząd obradował nad założeniami polskiej polityki zagranicznej na rok 2010. Rada Ministrów przeanalizowała też m.in. założenia projektu ustawy o kredycie konsumenckim.

Kontrola skarbowa sprawdzi ceny

Badaniem stosowanych cen i marż handlowych zajmie się kontrola skarbowa, a za nieprawidłowości wymierzy dodatkowe opłaty.

Już działa elektroniczny sąd

W poniedziałek (04.01) uroczyście otwarto pierwszy w Polsce elektroniczny sąd, który rozpatrywać będzie sprawy wszczynane za pomocą elektronicznych pozwów i toczące się w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Prostsze egzaminy w Służbie Cywilnej

Od nowego roku nastąpiły zmiany w postępowaniu kwalifikacyjnym na mianowanie w Służbie Cywilnej i w zasadach wynagradzania pracowników SC.

Wstęp do porządkowania finansów publicznych?

1 stycznia 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych. Nowe przepisy likwidują m.in. gospodarstwa pomocnicze oraz wprowadzaja zmiany w sposobie budżetowania środków z funduszy unijnych. 

Zmiany w systemie wdrażania Funduszy Europejskich

W nowym systemie środki UE będą wyłączone z budżetu państwa. Utworzony zostanie budżet środków europejskich, przeznaczony do finansowania programów. Pieniądze z tego budżetu będą przekazywane bezpośrednio do beneficjenta w formie płatności, a nie dotacji rozwojowej.

2009 rok w infrastrukturze i transporcie

Blisko tysiąc kilometrów wyremontowanych dróg, ogłoszenie przetargów na najważniejsze autostrady, zamknięcie terminalu Etiuda na stołecznym Okęciu, wprowadzenie programu restrukturyzacyjnego w PLL LOT oraz nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym - to najważniejsze wydarzenia 2009 r. w infrastrukturze i transporcie.

NFZ oszczędza - mniej osób wyjedzie do uzdrowisk

Kwota jaką NFZ przeznaczył na leczenie uzdrowiskowe w 2010 r. jest o 100 mln mniejsza w zestawieniu z rokiem poprzednim. W konsekwencji, czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium znacznie się wydłuży.

Szkolenia z UE nie pomagają wszystkim bezrobotnym

Nikt nie bada efektywności szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Samorządy wojewódzkie nie stworzyły własnych polityk szkoleniowych. Resort rozwoju regionalnego pracuje nad systemem oceny skuteczności unijnego kształcenia.

Sześć nowych miast w nowym roku

Wraz z początkiem 2010 r. prawa miejskie uzyskało sześć miejscowości, pojawiła się również jedna nowa gmina.

Gminom brakuje pieniędzy na obsługę zasiłków rodzinnych

Samorządy chcą zwiększenia środków na obsługę świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zdaniem resortu pracy nie ma takiej potrzeby.

Organy podatkowe nie respektują prawa UE

Sądy administracyjne sprawdzają decyzje podatkowe odnośnie do zgodności z prawem UE. W wielu sprawach prawo unijne przesądza o racjach podatników w sporach z fiskusem. Urzędnicy, inaczej niż pełnomocnicy i sądy, nie uznają interpretacji prowspólnotowe.

Dzierżawcy kupią lokale handlowe bez przetargu

Najemcy jednolokalowych budynków użytkowych będą mogli kupić je bez przetargu. Zgoda na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych będzie mogła mieć charakter ogólny i dotyczyć jednorazowo wielu nieruchomości.

Nowe dowody jak paszporty - biometryczne

Potwierdziły się zapowiedzi wprowadzenia biometrycznych dowodów osobistych. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, powinny zacząć funkcjonować w 2011 r.

Do końca roku samorządy powinny uchwalić budżet

Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien podjąć przed rozpoczęciem roku budżetowego. Od początku przyszłego roku wchodzi w życie nowa ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240). W konsekwencji nie ma jednoznacznego stanowiska w sprawie zasad opracowywania uchwały budżetowej na rok 2010.

Gminy wydadzą miliardy na ochronę środowiska

Unijne środki na inwestycje ekologiczne zostały już rozdzielone. Do tej pory przyznano 178 dotacji na łączną kwotę 10,5 mld z.

Rząd nie wykonał jeszcze 37 dyrektyw unijnych

Rekordowe zaległości w wykonywaniu dyrektyw unijnych bije Ministerstwo Zdrowia i resort infrastruktury. Dyrektywa ustalająca szczegółowe wytyczne dobrej praktyki klinicznej w badaniach produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi powinna być wykonana już cztery lata temu.

Żołnierze mają miesiąc na podpisanie kontraktów

O służbę w armii zawodowej mogą starać się żołnierz nadterminowi. Po przejściu do niej ich uposażenie zasadnicze wzrośnie o 100 zł.

Gminy powinny sprawdzić zamożność opiekuna

Gmina, aby wypłacić przyznane przez sąd świadczenia dla opiekuna, powinna przeprowadzić wywiad środowiskowy i wydać decyzję administracyjną.

Od nowego roku wzrastają zasiłki dla bezrobotnych

Od stycznia zasiłek dla bezrobotnych przez pierwsze trzy miesiące będzie wyższy niż obecnie o 142 zł.

Nauczyciele chcą stworzyć własny kodeks etyki

Pedagodzy, tak jak inne grupy zawodowe – na przykład lekarze czy prawnicy – chcą mieć własny kodeks etyki.

Ustalenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Na ostatnim w 2009 r. posiedzeniu Komisja rozpatrzyła ponad 30 projektów ustaw i rozporządzeń przygotowanych przez poszczególne ministerstwa.

Wyrok w WSA warto zaskarżyć do NSA

Podatnik powinien zaskarżyć uchylający decyzję wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego do NSA, jeżeli w uzasadnieniu sąd merytorycznie zgodził się z fiskusem.

Straż graniczna wyda dowody prokuratorowi

Materiały zgromadzone przez straż graniczną podczas kontroli operacyjnej mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego przekazuje się prokuratorowi generalnemu lub okręgowemu.

Kilkanaście nowych śmigłowców ratowniczych w 2010 r.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzyma w 2010 roku 17 nowych helikopterów wyprodukowanych przez francusko-niemieckie konsorcjum Eurocopter. Do tej pory firma dostarczyła sześć śmigłowców.

31 mld zł na budowę dróg w 2010 r.


Rekordowa kwota 31 mld zł przeznaczona na budowę dróg w nadchodzącym roku, zamieni Polskę w wielki plac budowy – zapowiada Lech Witecki – dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ochrona środowiska - podsumowanie roku

Zakończenie konfliktu o przebieg trasy przez Dolinę Rospudy i pierwsze transakcje sprzedaży uprawnień do emisji CO2, to jedne z najistotniejszych wydarzeń w polskiej ekologii i ochronie środowiska w 2009 r. Koniec roku przyniósł zakończoną bez realnych efektów konferencję klimatyczną w Kopenhadze i decyzję ministra środowiska prof. Macieja Nowickiego o odejściu ze stanowiska.

Drastycznie spadną dochody województw

Po raz pierwszy od 2004 r. przewiduje się spadek dochodów regionów i to aż o 35 proc.

Właściciel szybciej założy księgę wieczystą

Właściciel lokalu sam zaświadczy, że lokal jest samodzielny. Aby założyć księgę wieczystą, musiał on dostarczyć sądowi zaświadczenie starosty, którego uzyskanie wymagało wielu formalności.

Urząd skarbowy może wyręczyć podatnika w korekcie deklaracji

Urząd skarbowy może poprawić deklarację za podatnika. Zrobi to tylko w określonych przypadkach, np. gdy podatnik nie stawia się na wezwanie bądź nie uwzględnia w korekcie wszystkich uwag urzędu.

Kwalifikacja wojskowa w gminie

NOWE PRAWO W przyszłym roku wszyscy 19-letni mężczyźni muszą stawić się do kwalifikacji wojskowej. Potrwa od 8 lutego do 30 kwietnia.

Rok 2009 w rolnictwie

W mijającym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła wszystkie działania zaplanowane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na jego realizację jest do wykorzystania w sumie 17,2 mld euro; do rolników i mieszkańców wsi trafiło dotąd około 12 mld zł.

Problemy z umowami szpitali z NFZ

Oddziały regionalne Narodowego Funduszu Zdrowia podpisują z dyrektorami szpitali kontrakty na 2010 r. Są to aneksy to umów, które obowiązywały w kończącym się roku. Część lecznic z województw: świętokrzyskiego, podlaskiego i podkarpackiego zapowiada, że nie zaakceptuje warunków proponowanych przez Fundusz. Negocjacje będą trwały do końca grudnia.

Świąteczne promocje pełne zakazanych klauzul

Ukryte ceny i pozorne gratisy to najczęstsze sposoby na zwiększenie świątecznych obrotów. Kupowanie produktów na raty 0 proc. wiąże się z dodatkowymi opłatami, które są ukrywane. Towary po przecenie powinny wskazywać przekreśloną dotychczasową cenę oraz cenę obniżoną.

Rok 2009 w edukacji i szkolnictwie wyższym

Pierwsze 6-latki w szkołach podstawowych, dwie podwyżki dla nauczycieli mimo kryzysu gospodarczego oraz początek reformy szkolnictwa wyższego, zgodnie z którą najwięcej pieniędzy mają otrzymać uczelnie najlepsze - to najważniejsze wydarzenia w 2009 r. w edukacji i szkolnictwie wyższym.

Polityka nie może eliminować logiki prawa unijnego

Sądy krajowe nie mogą unieważniać na podstawie art. 267 Traktatu aktów prawa wspólnotowego. Gdyby uzyskały taką kompetencję, prowadziłoby to do głębokich rozbieżności pomiędzy sądami krajowymi.

Formularz obliczania długu w samorządach

Na stronie lubelskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej pojawił się arkusz pomagający obliczać prognozowaną wartość długu na nadchodzące lata.

Tylko 30 proc. uczelni korzysta z funduszy UE

Tylko co trzecia polska szkoła wyższa realizuje projekt współfinansowany przez Unię. Uczelnie najlepiej radzą sobie z wykorzystywaniem pieniędzy z programu Kapitał Ludzki. Warunki ubiegania się o unijne fundusze i rozliczanie ich, według uczelni, są zbyt skomplikowane.

Od 2011 roku lekarze i prawnicy kupią kasy fiskalne

Od 2011 roku zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych znajdą się w ustawie o VAT. Zarówno lekarze, jak i prawnicy będą musieli stosować urządzenia fiskalne. Zdaniem ekspertów zwolnienia w ustawie to dobry pomysł, kasy u lekarzy i prawników – zły.

Gazeta Samorządu i Administracji na Targach Gmina 2009

Gazeta Samorządu i Administracji debiutowała na Targach dla gmin, miast i regionów Gmina 2009 organizowanych po raz pierwszy przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Lokatorzy nie będą dopłacać do wykupu mieszkań

Nie będzie dodatkowych opłat za nabycie prawa własności mieszkań lokatorskich. Koszty przekształcenia muszą być tak skalkulowane, aby spółdzielnia nie zarabiała na swoich członkach.

Będą kary za brak świadectw energetycznych

Ogłoszenie o sprzedaży mieszkania będzie musiało zawierać informacje o charakterystyce energetycznej. Za brak takich danych lub sprzedaż mieszkania bez świadectwa energetycznego będą groziły kary.

Szkoła może zatrudnić anglistę z certyfikatem

W wyjątkowej sytuacji dyrektor szkoły może zatrudnić osobę bez przygotowania pedagogicznego, jeśli posiada ona wymagany certyfikat językowy. Nie wymaga to zgody kuratorium.