Kategorie

Nowości prawne 2019, Finanse publiczne

Nowelizacja ustawy okołobudżetowej na 2018 r. podpisana przez Prezydenta. Przewidziano powiększenie funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych. Sprawdź co się zmieni.