Kategorie

Nowości prawne 2019, Podatki

Kolejne ułatwienia w gospodarce morskiej. Marynarze nie zapłacą podatku dochodowego. Zmiany wejdą w życie w 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. na podatników oraz niektóre inne podmioty zaangażowane w wykonywanie ich obowiązków podatkowych został nałożony nowy obowiązek informacyjny, dotyczący raportowania (informowania) o tak zwanych schematach podatkowych (określanych także skrótem MDR).