| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Zdrowie

Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza

Aktualizacja: 25.03.2012

Za nieprawidłowo postawioną diagnozę lekarz, może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą. Łączy się ona jednak z powstaniem szkody ze strony pacjenta i zawinionym działaniem ze strony lekarza. »

Świadczenia pielęgnacyjne po zmianach w 2010 r.

Aktualizacja: 18.10.2011

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązują nowe przepisy istotnie zmieniające problematykę świadczeń pielęgnacyjnych. Jedną z najważniejszych zmian, wprowadzonych ustawą z 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych, jest likwidacja kryterium dochodowego, gwarantującego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Obecnie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od dochodów rodziny. »

Jednakowe prawo opieki zdrowotnej dla europejczyków

Aktualizacja: 17.12.2009

Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która ułatwi dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej w innych państwach UE. Dyrektywa określi warunki, na jakich pacjenci będą mieli prawo do leczenia w innych krajach członkowskich oraz w jaki sposób zwracane będą poniesione koszty opieki medycznej. »

Wysokość zasiłku chorobowego za pobyt w sanatorium

Aktualizacja: 13.01.2010

Pracownik dostarczył nam zwolnienie lekarskie od lekarza rodzinnego na 6 dni. W okresie, na który zwolnienie lekarskie zostało wystawione, pracownik był w sanatorium. Dostarczył nam kartę wypisu, na podstawie której otrzymał zapomogę na rehabilitację. W jakiej wysokości mamy wypłacić zasiłek chorobowy, jeżeli pracownik wykorzystał już w tym roku wynagrodzenie chorobowe? Jak ustalić, czy zasiłek chorobowy wypłacić w wysokości 70% czy 80%? »

Jak skutecznie przeciwdziałać alkoholizmowi w gminie

Aktualizacja: 13.01.2010

Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) wynika, że z każdym rokiem wzrasta liczba uchwał samorządowych dotyczących gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2007 r. 99% gmin podjęło uchwały w sprawie przyjęcia takiego programu na rok bieżący, natomiast w roku 1998 było ich tylko 79,8%. »

Czy gminy mogą tworzyć strefy wolne od dymu tytoniowego

Aktualizacja: 28.01.2010

Organy samorządu terytorialnego zobowiązane są do podejmowania działań zmierzających do ochrony zdrowia przed następstwami palenia tytoniu. »

Długi samorządów zablokują przekształcenia szpitali w spółki

Aktualizacja: 13.01.2010

Sejmowi nie uda się odrzucić prezydenckiego weta do trzech z sześciu ustaw zdrowotnych. Rząd zachęca szpitale do przekształceń w spółki w zamian za ich częściowe oddłużenie. Długi samorządów spowodują, że w spółki nie przekształcą się najbardziej zadłużone szpitale, np. wojewódzkie. »

Do października szpitale mogą rozliczać się z NFZ ryczałtem

Aktualizacja: 13.01.2010

Brak pełnego oprogramowania uniemożliwia szpitalom rozliczenie się z NFZ na podstawie nowych zasad. Błędne zakwalifikowanie pacjenta do odpowiedniej grupy powoduje, że koszt jego leczenia może być zaniżony. System jednorodnych grup pacjentów jest już modyfikowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. »

Podwyżka składki zdrowotnej zamiast reformy KRUS

Aktualizacja: 13.01.2010

Brak rzeczywistej reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skłonił rządzących do zapowiedzi podwyższenia składki zdrowotnej od początku 2010 roku. »

Nie tylko marszałek będzie tworzył szpitale

Aktualizacja: 30.04.2010

ZMIANA PRAWA - W tym tygodniu podkomisje sejmowe rozpoczną prace nad ustawami reformującymi system ochrony zdrowia. Posłowie wciąż czekają na zapowiedziane przez rząd poprawki. »

Żądanie wypisu ze szpitala nie musi być na piśmie

Aktualizacja: 13.01.2010

Placówka medyczna nie może ani w swoim statucie, ani w regulaminie dowolnie określić zasad wypisania pacjenta ze szpitala. »

Kiedy trzeba zapłacić za pobyt w szpitalu

Aktualizacja: 13.01.2010

Czy szpital może obciążyć pacjenta kosztami pobytu, gdy pomimo wypisania go z powodu zakończenia hospitalizacji nadal w nim przebywa? »

Bezpłatne leczenie tylko dla aktywnych bezrobotnych

Aktualizacja: 01.02.2010

Zasiłek dla bezrobotnych przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania wyniesie 788 zł. Jeśli bezrobotny odrzuci propozycję udziału w szkoleniu, zostanie bezterminowo wykreślony z rejestru urzędu pracy. »

Jeszcze cztery lata na dostosowanie się do wymogów sanitarnych i technicznych

Aktualizacja: 13.01.2010

Wszystkie zakłady opieki zdrowotnej muszą dostosować do 2012 roku swoje pomieszczenia do nowych wymogów sanitarnych i technicznych. »

Jak mogą się zmienić rola i zadania samorządu w zarządzaniu i finansowaniu służby zdrowia

Aktualizacja: 13.01.2010

Przygotowywane propozycje zmian przepisów pozwolić mają na traktowanie zasobów ochrony zdrowia z terenu województwa jako całości. Spojrzenie na nie z poziomu regionalnego, a nie lokalnego, służyć ma racjonalizacji ich wykorzystania. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kosińska

ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »