Kategorie

Nowości prawne 2019, Prawo zamówień publicznych

Rewolucyjne zmiany w Prawie zamówień publicznych już niedługo. W kwietniu 2019 r. projekt ustawy trafi na Stały Komitet RM.
Co przyniesie rok 2019 w zamówieniach publicznych? Czy coś się zmieni w definicji podmiotu wewnętrznego?
W dniu 4 października 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostki sektora finansów publicznych do udzielania w pierwszej kolejności zamówień na dostawy mięsa lub produktów mięsnych w rozumieniu nowelizowanej ustawy.