Kategorie

Wójt, Uchwała

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy rada gminy może uchwałą upoważnić wójta do zawarcia ugody sądowej, a także upoważnić organ wykonawczy do udzielenia pełnomocnictwa procesowego w imieniu gminy w toczącym się postępowaniu sądowym wskazanemu imiennie adwokatowi?
Czy rada gminy ma obowiązek podjąć uchwałę stwierdzającą złożenie ślubowania przez wójta?